Tổng đài LG

Tính năng tuyệt vời của tổng đài ip, Giải pháp và sự lựa chọn tốt nhất cho mọi doanh nghiệp, Tham khảo tại: Tính năng tuyệt vời của tổng đài IP  

Cung cấp lắp đặt tổng đài LG, Tổng đài IP LG: Tổng đài LG LDK1248 - Tổng đài LG IP MG100 - Tổng đài IP LG MG300 - Tổng đài LG LDK100 - Tổng đài LG LDK300. Dung lượng mở rộng linh hoạt, tích hợp sẵn hiển thị số. DISA truy cập nhiều mức. Thoại intercom không cần quay số...

Từ 1 đến 10

LG LDK1248-3-8: Tổng đài LG với 3 đường vào bưu điện ra 8 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

LG LDK1248-3-8: Tổng đài LG với 3 đường vào bưu điện ra 8 máy lẻ

4.393.000 ₫

Tổng đài LG LDK1248 dung lượng 3 đường vào bưu điện ra 8 máy lẻ, tích hợp sẵn hiển thị số nội bộ, họp hội nghị 15 bên đồng thời, lưu 1000 log cuộc gọi trên tổng đài, thay đổi số từ 2 đến 4 số, 200 account code gọi đi, nhạc chờ tùy chọn. Khả năng mở rộng tối đa 12 đường vào ra 48 máy lẻ Xem thêm
 LG LDK1248-3-16: Tổng đài LG - 3 đường vào bưu điện ra 16 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

LG LDK1248-3-16: Tổng đài LG - 3 đường vào bưu điện ra 16 máy lẻ

Từ: 3.174.000 ₫

Đến: 7.567.000 ₫

Tổng đài LG LDK1248 dung lượng 3 đường vào bưu điện ra 16 máy lẻ, tích hợp sẵn hiển thị số nội bộ, họp hội nghị 15 bên đồng thời, lưu 1000 log cuộc gọi trên tổng đài, thay đổi số từ 2 đến 4 số, 200 account code gọi đi, nhạc chờ tùy chọn. Khả năng mở rộng tối đa 12 đường vào ra 48 máy lẻ Xem thêm
LDK1248-6-16: Tổng đài LG - 6 đường vào bưu điện ra 16 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

LDK1248-6-16: Tổng đài LG - 6 đường vào bưu điện ra 16 máy lẻ

Từ: 3.795.000 ₫

Đến: 8.188.000 ₫

Tổng đài LG LDK1248 dung lượng 6 đường vào bưu điện ra 16 máy lẻ, tích hợp sẵn hiển thị số nội bộ, họp hội nghị 15 bên đồng thời, lưu 1000 log cuộc gọi trên tổng đài, thay đổi số từ 2 đến 4 số, 200 account code gọi đi, nhạc chờ tùy chọn. Khả năng mở rộng tối đa 12 đường vào ra 48 máy lẻ Xem thêm
LDK1248-6-24: Tổng đài LG - 6 đường vào bưu điện ra 24 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

LDK1248-6-24: Tổng đài LG - 6 đường vào bưu điện ra 24 máy lẻ

Từ: 4.393.000 ₫

Đến: 10.718.000 ₫

Tổng đài LG LDK1248 dung lượng 6 đường vào bưu điện ra 24 máy lẻ, tích hợp sẵn hiển thị số nội bộ, họp hội nghị 15 bên đồng thời, lưu 1000 log cuộc gọi trên tổng đài, thay đổi số từ 2 đến 4 số, 200 account code gọi đi, nhạc chờ tùy chọn. Khả năng mở rộng tối đa 12 đường vào ra 48 máy lẻ Xem thêm
LDK1248-9-32: Tổng đài LG  - 9 đường vào bưu điện ra 32 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

LDK1248-9-32: Tổng đài LG - 9 đường vào bưu điện ra 32 máy lẻ

Từ: 4.393.000 ₫

Đến: 18.538.000 ₫

Tổng đài LG LDK1248 dung lượng 9 đường vào bưu điện ra 32 máy lẻ, tích hợp sẵn hiển thị số nội bộ, họp hội nghị 15 bên đồng thời, lưu 1000 log cuộc gọi trên tổng đài, thay đổi số từ 2 đến 4 số, 200 account code gọi đi, nhạc chờ tùy chọn. Khả năng mở rộng tối đa 12 đường vào ra 48 máy lẻ Xem thêm
LDK1248-12-32: Tổng đài LG - 12 đường vào bưu điện ra 32 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

LDK1248-12-32: Tổng đài LG - 12 đường vào bưu điện ra 32 máy lẻ

Từ: 4.393.000 ₫

Đến: 19.803.000 ₫

Tổng đài LG LDK1248 dung lượng 12 đường vào bưu điện ra 32 máy lẻ, tích hợp sẵn hiển thị số nội bộ, họp hội nghị 15 bên đồng thời, lưu 1000 log cuộc gọi trên tổng đài, thay đổi số từ 2 đến 4 số, 200 account code gọi đi, nhạc chờ tùy chọn. Khả năng mở rộng tối đa 12 đường vào ra 48 máy lẻ Xem thêm
LDK1248-12-48: Tổng đài LG -12 đường vào bưu điện ra 48 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

LDK1248-12-48: Tổng đài LG -12 đường vào bưu điện ra 48 máy lẻ

Từ: 4.393.000 ₫

Đến: 24.863.000 ₫

Tổng đài LG LDK1248 dung lượng 12 đường vào bưu điện ra 48 máy lẻ, tích hợp sẵn hiển thị số nội bộ, họp hội nghị 15 bên đồng thời, lưu 1000 log cuộc gọi trên tổng đài, thay đổi số từ 2 đến 4 số, 200 account code gọi đi, nhạc chờ tùy chọn. Khả năng mở rộng tối đa 12 đường vào ra 48 máy lẻ Xem thêm
Khunh chính tổng đài LG IPECS-MG300
Nhớ sản phẩm

Khunh chính tổng đài LG IPECS-MG300

0 ₫

Khung chính tổng đài IP LG MG300. Với 5 khe cắm mở rộng khung chính và khung phụ thêm 5 khe cắm, tích hợp sẵn 12 máy lẻ - 4 kênh disa hoặc voip - nguồn - 2 license IP softphone. Khả năng mở rộng tối đa 80 trung kế 120 máy lẻ, Xem thêm
Khung phụ mở rộng tổng đài LG LDK1248 (3 đường vào ra 8 máy lẻ)
Nhớ sản phẩm

Khung phụ mở rộng tổng đài LG LDK1248 (3 đường vào ra 8 máy lẻ)

7.820.000 ₫

Khung mở rộng tổng đài LG LDK1248 dung lượng 3 đường vào bưu điện ra 8 máy lẻ, tích hợp sẵn hiển thị số nội bộ, nâng khả năng mở rộng tối đa 12 đường vào ra 48 máy lẻ Xem thêm
Khunh chính tổng đài LG IPECS-MG100
Nhớ sản phẩm

Khunh chính tổng đài LG IPECS-MG100

0 ₫

Khung chính tổng đài IP LG MG100. Với 5 khe cắm mở rộng, tích hợp sẵn 12 máy lẻ - 4 kênh disa hoặc voip - nguồn - 2 license IP softphone. Khả năng mở rộng tối đa 80 trung kế 120 máy lẻ Xem thêm

Từ 1 đến 10

Menu