Tổng đài KX-TDA100

Từ 1 đến 27

  1. 1
  2. 2
Jack đấu 50 pin - Jack 57
Nhớ sản phẩm

Jack đấu 50 pin - Jack 57

276.000 ₫

Jack đấu 50 chân dùng đấu nối cho các loại card tổng đài Panasonic, Siemens, Nortel, các thiết bị switch chuyển mạch E1, ISDN... Xem thêm
KX-TDA0158: Trạm thu phát không dây 8 kênh Panasonic
Nhớ sản phẩm

KX-TDA0158: Trạm thu phát không dây 8 kênh Panasonic

34.040.000 ₫

Trạm thu phát sóng không dây 8 kênh Panasonic KX-TDA0158, giao tiếp với 8 cổng số bất kỳ tổng đài nào của Panasonic như KX-TDA, KX-TDE và KX-NS300 Xem thêm
Cáp tính cước dùng cho tổng đài Panasonic
Nhớ sản phẩm

Cáp tính cước dùng cho tổng đài Panasonic

345.000 ₫

Cáp dùng tình cước cho tổng đài Panasonic, Siemens và LG. Có thể dùng lập trình được. Độ dài 3 đến 5 mét có thể nối xa tối đa 30 mét Xem thêm
KX-TDA100-16-40: Tổng đài điện thoại Panasonic 16 vào 40 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

KX-TDA100-16-40: Tổng đài điện thoại Panasonic 16 vào 40 máy lẻ

Từ: 2.622.000 ₫

Đến: 39.330.000 ₫

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100 với cấu hình 16 đường vào bưu điện ra 40 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 64 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, kết nối máy tính để tính cước, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng. Xem thêm
KX-TDA100-16-48: Tổng đài điện thoại Panasonic 16 vào 48 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

KX-TDA100-16-48: Tổng đài điện thoại Panasonic 16 vào 48 máy lẻ

Từ: 2.622.000 ₫

Đến: 43.585.000 ₫

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100 với cấu hình 16 đường vào bưu điện ra 48 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 64 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, kết nối máy tính để tính cước, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng. Xem thêm
KX-TDA100-16-56: Tổng đài điện thoại Panasonic 16 vào 56 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

KX-TDA100-16-56: Tổng đài điện thoại Panasonic 16 vào 56 máy lẻ

Từ: 2.622.000 ₫

Đến: 45.494.000 ₫

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100 với cấu hình 16 đường vào bưu điện ra 56 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 64 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, kết nối máy tính để tính cước, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng. Xem thêm
KX-TDA100-16-64: Tổng đài điện thoại Panasonic 16 vào 64 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

KX-TDA100-16-64: Tổng đài điện thoại Panasonic 16 vào 64 máy lẻ

Từ: 2.622.000 ₫

Đến: 43.838.000 ₫

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100 với cấu hình 16 đường vào bưu điện ra 64 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 64 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, kết nối máy tính để tính cước, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng. Xem thêm
KX-TDA100-8-64: Tổng đài điện thoại Panasonic 8 vào 64 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

KX-TDA100-8-64: Tổng đài điện thoại Panasonic 8 vào 64 máy lẻ

Từ: 2.622.000 ₫

Đến: 46.046.000 ₫

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100 với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 64 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 64 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, kết nối máy tính để tính cước, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng. Xem thêm
KX-TDA100-8-56: Tổng đài điện thoại Panasonic 8 vào 56 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

KX-TDA100-8-56: Tổng đài điện thoại Panasonic 8 vào 56 máy lẻ

Từ: 2.622.000 ₫

Đến: 41.791.000 ₫

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100 với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 56 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 64 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, kết nối máy tính để tính cước, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng. Xem thêm
KX-TDA100-8-48: Tổng đài điện thoại Panasonic 8 vào 48 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

KX-TDA100-8-48: Tổng đài điện thoại Panasonic 8 vào 48 máy lẻ

Từ: 2.622.000 ₫

Đến: 39.882.000 ₫

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100 với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 48 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 64 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, kết nối máy tính để tính cước, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng. Xem thêm
KX-TDA100-8-40: Tổng đài điện thoại Panasonic 8 vào 40 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

KX-TDA100-8-40: Tổng đài điện thoại Panasonic 8 vào 40 máy lẻ

Từ: 2.622.000 ₫

Đến: 35.627.000 ₫

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100 với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 40 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 64 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, kết nối máy tính để tính cước, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng. Xem thêm
KX-TDA100-8-32: Tổng đài điện thoại Panasonic 8 vào 32 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

KX-TDA100-8-32: Tổng đài điện thoại Panasonic 8 vào 32 máy lẻ

Từ: 2.622.000 ₫

Đến: 33.718.000 ₫

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100 với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 32 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 64 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, kết nối máy tính để tính cước, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng. Xem thêm
KX-TDA100-8-24: Tổng đài điện thoại Panasonic 8 vào 24 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

KX-TDA100-8-24: Tổng đài điện thoại Panasonic 8 vào 24 máy lẻ

Từ: 2.622.000 ₫

Đến: 29.463.000 ₫

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100 với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 24 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 64 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, kết nối máy tính để tính cước, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng. Xem thêm
KX-TDA0184 - Card trung kế E&M 8 kênh
Nhớ sản phẩm

KX-TDA0184 - Card trung kế E&M 8 kênh

16.790.000 ₫

Card trung kế 8 kênh, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100, tổng đài điện thoại panasonic KX-TDA200, KX-TDE600, và tổng đài nội bộ IP KX-TDE100, KX-TDE200, KX-TDE600 và tổng đài KX-TDA100D Xem thêm
KX-TDA0188 - Card trung kế E1 30 kênh thoại
Nhớ sản phẩm

KX-TDA0188 - Card trung kế E1 30 kênh thoại

21.597.000 ₫

Card trung kế E1 với 30 kênh thoại, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100, tổng đài điện thoại panasonic KX-TDA200, KX-TDE600, và tổng đài nội bộ IP KX-TDE100, KX-TDE200, KX-TDE600 và tổng đài KX-TDA100D Xem thêm
KX-TDA0290 - Card trung kế ISDN 30 kênh thoại (PRI30)
Nhớ sản phẩm

KX-TDA0290 - Card trung kế ISDN 30 kênh thoại (PRI30)

18.285.000 ₫

Card trung kế ISDN với 30 kênh thoại, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100, tổng đài điện thoại panasonic KX-TDA200, KX-TDE600, và tổng đài nội bộ IP KX-TDE100, KX-TDE200, KX-TDE600 và tổng đài KX-TDA100D Xem thêm
KX-TDA0470 - Card IP extension 16 kênh thoại
Nhớ sản phẩm

KX-TDA0470 - Card IP extension 16 kênh thoại

50.370.000 ₫

Card IP extension 16 kênh thoại, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100, tổng đài điện thoại panasonic KX-TDA200, KX-TDE600, và tổng đài nội bộ IP KX-TDE100, KX-TDE200, KX-TDE600 và tổng đài KX-TDA100D Xem thêm
KX-TDA0484 - Card IP trung kế 4 kênh thoại Voip
Nhớ sản phẩm

KX-TDA0484 - Card IP trung kế 4 kênh thoại Voip

32.085.000 ₫

Card IP trung kế (IP trunk) kênh thoại VoIP, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100, tổng đài điện thoại panasonic KX-TDA200, KX-TDE600, và tổng đài nội bộ IP KX-TDE100, KX-TDE200, KX-TDE600 và tổng đài KX-TDA100D Xem thêm
KX-TDA0490 - Card IP trung kế 16 kênh thoại Voip
Nhớ sản phẩm

KX-TDA0490 - Card IP trung kế 16 kênh thoại Voip

50.945.000 ₫

Card IP trung kế (IP trunk) 16 kênh thoại VoIP, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100, tổng đài điện thoại panasonic KX-TDA200, KX-TDE600, và tổng đài nội bộ IP KX-TDE100, KX-TDE200, KX-TDE600 và tổng đài KX-TDA100D Xem thêm
Tổng đài điện thoại panasonic KX- TDA100
Nhớ sản phẩm

Tổng đài điện thoại panasonic KX- TDA100

8.970.000 ₫

Tổng đài panasonic KX-TDA100 với 5 khe cắm card chính và 1 khe cắm mở rộng. Dung lượng mở rộng tối đa lên đến 16 đường vào bưu điện và ra 64 máy lẻ. Xem thêm
KX-TDA0108 - Card nguồn loại S cho tổng đài Panasonic KX-TDA100
Nhớ sản phẩm

KX-TDA0108 - Card nguồn loại S cho tổng đài Panasonic KX-TDA100

2.622.000 ₫

KX-TDA0108, card nguồn loại S dùng cho tổng đài Panasonic KX-TDA100 hoặc KX-TDA200 Xem thêm
KX-T7730 - Điện thoại lập trình Panasonic
Nhớ sản phẩm

KX-T7730 - Điện thoại lập trình Panasonic

1.380.000 ₫

Bàn lập trình panasonic dùng cho các tổng đài panasonic với 12 phím đèn báo trạng thái và các nút điều khiển lập trình tổng đài Xem thêm
KX-T7630 - Điện thoại lập trình Panasonic (Điện thoại số)
Nhớ sản phẩm

KX-T7630 - Điện thoại lập trình Panasonic (Điện thoại số)

2.875.000 ₫

Bàn lập trình số Panasonic dùng cho các tổng đài panasonic với 24 phím đèn báo trạng thái và các nút điều khiển lập trình tổng đài Xem thêm
KX-DT543X - Điện thoại lập trình Panasonic (Điện thoại số)
Nhớ sản phẩm

KX-DT543X - Điện thoại lập trình Panasonic (Điện thoại số)

2.806.000 ₫

Bàn lập trình số tổng đài Panasonic KX-DT333 dùng cho các tổng đài panasonic với 24 phím đèn báo trạng thái và các nút điều khiển lập trình tổng đài Xem thêm
KX-DT343 - Điện thoại lập trình panasonic (Điện thoại số)
Nhớ sản phẩm

KX-DT343 - Điện thoại lập trình panasonic (Điện thoại số)

3.795.000 ₫

Bàn lập trình số tổng đài Panasonic KX-DT343 dùng cho các tổng đài panasonic với 24 phím đèn báo trạng thái và các nút điều khiển lập trình tổng đài Xem thêm
KX-DT346 - Điện thoại lập trình Panasonic (Màn hình 6 dòng)
Nhớ sản phẩm

KX-DT346 - Điện thoại lập trình Panasonic (Màn hình 6 dòng)

5.405.000 ₫

Bàn lập trình số tổng đài Panasonic KX-DT346, màn hình hiển thị 6 dòng, dùng cho các tổng đài panasonic với 24 phím đèn báo trạng thái và các nút điều khiển lập trình tổng đài Xem thêm
KX-TDA0193 - Card hiển thị số 8 đường bưu điện
Nhớ sản phẩm

KX-TDA0193 - Card hiển thị số 8 đường bưu điện

4.485.000 ₫

Card hiển thị số 8 đường vào bưu điện, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100, tổng đài điện thoại panasonic KX-TDA200, dùng cho các dòng tổng đài nội bộ IP KX-TDE100, KX-TDE200 và tổng đài KX-TDA100D Xem thêm

Từ 1 đến 27

  1. 1
  2. 2
Menu