Tổng đài KX-TDA100D

Tổng đài PANASONIC KX-TDA100D - Cho phép mở rộng từ 24 đến 128 máy lẻ, tích hợp sẵn Nguồn, 4 máy lẻ số, hiển thị số nội bộ, khả năng kết nối VOIP, E1, ISDN...Cho phép kết nối với các tổng đài KX-TDA và KX-TDE khác nhằm tăng dung lượng của tổng đài

>> Video hướng dẫn cài đặt lập trình tổng đài Panasonic, hỏi đáp về tổng đài Panasonic

Từ 1 đến 27

  1. 1
  2. 2
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 24 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 24 máy lẻ

Từ: 5.060.000 ₫

Đến: 29.440.000 ₫

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100D với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 24 máy lẻ, hỗ trợ hiển thị số, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng... Xem thêm
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 32 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 32 máy lẻ

Từ: 5.060.000 ₫

Đến: 36.225.000 ₫

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100D với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 32 máy lẻ, hỗ trợ hiển thị số, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng... Xem thêm
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 40 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 40 máy lẻ

Từ: 5.060.000 ₫

Đến: 36.685.000 ₫

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100D với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 40 máy lẻ, hỗ trợ hiển thị số, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng... Xem thêm
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 48 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 48 máy lẻ

Từ: 5.060.000 ₫

Đến: 37.145.000 ₫

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100D với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 48 máy lẻ, hỗ trợ hiển thị số, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng... Xem thêm
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 56 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 56 máy lẻ

Từ: 5.060.000 ₫

Đến: 43.930.000 ₫

Tổng đài Panasonic KX-TDA100D với 8 đường vào ra 56 máy lẻ nội bộ - Tích hợp sẵn hiển thị số - Tích hợp sẵn nguồn và 4 thuê bao số - Khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ - Kết nối mở rộng card VoIP, ISDN, E1 - Thiết lập trung tâm khách hàng Xem thêm
Tổng đài Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 64 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 64 máy lẻ

Từ: 5.060.000 ₫

Đến: 44.390.000 ₫

Tổng đài panasonic KX-TDA100D với 8 đường vào bưu điện ra 64 máy lẻ, mở rộng tối đa 120 máy lẻ, Tích hợp sẵn nguồn và cổng máy lẻ số, thích hợp cho các văn phòng, khách sạn...,kết nối Voip, E1, ISDN, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng... Xem thêm
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 72 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 72 máy lẻ

Từ: 5.060.000 ₫

Đến: 44.850.000 ₫

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100D với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 72 máy lẻ, hỗ trợ hiển thị số, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng... Xem thêm
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 80 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 80 máy lẻ

Từ: 5.060.000 ₫

Đến: 51.635.000 ₫

Tổng đài Panasonic KX-TDA100D với 8 đường vào ra 80 máy lẻ nội bộ - Tích hợp sẵn hiển thị số - Tích hợp sẵn nguồn và 4 thuê bao số - Khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ - Kết nối mở rộng card VoIP, ISDN, E1 - Thiết lập trung tâm khách hàng Xem thêm
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 88 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 88 máy lẻ

Từ: 5.060.000 ₫

Đến: 52.095.000 ₫

Tổng đài Panasonic KX-TDA100D: Cấu hình với 8 đường vào ra 88 máy lẻ nội bộ - Tích hợp sẵn hiển thị số - Tích hợp sẵn nguồn và 4 thuê bao số - Khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ - Kết nối mở rộng card VoIP, ISDN, E1 - Thiết lập trung tâm khách hàng Xem thêm
Tổng đài Panasonic KX-TDA100D - 8 đường vào 96 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài Panasonic KX-TDA100D - 8 đường vào 96 máy lẻ

Từ: 5.060.000 ₫

Đến: 52.555.000 ₫

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100D với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 96 máy lẻ, hỗ trợ hiển thị số, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng... Xem thêm
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 104 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 104 máy lẻ

Từ: 5.060.000 ₫

Đến: 59.340.000 ₫

Tổng đài Panasonic KX-TDA100D: Cấu hình với 8 đường vào ra 104 máy lẻ nội bộ - Tích hợp sẵn hiển thị số - Tích hợp sẵn nguồn và 4 thuê bao số - Khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ - Kết nối mở rộng card VoIP, ISDN, E1 - Thiết lập trung tâm khách hàng Xem thêm
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 112 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 112 máy lẻ

Từ: 5.060.000 ₫

Đến: 59.800.000 ₫

Tổng đài Panasonic KX-TDA100D: Cấu hình với 8 đường vào ra 112 máy lẻ nội bộ - Tích hợp sẵn hiển thị số - Tích hợp sẵn nguồn và 4 thuê bao số - Khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ - Kết nối mở rộng card VoIP, ISDN, E1 - Thiết lập trung tâm khách hàng Xem thêm
Tổng đài Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 120 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 120 máy lẻ

Từ: 5.060.000 ₫

Đến: 60.260.000 ₫

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100D với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 120 máy lẻ, hỗ trợ hiển thị số, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng... Xem thêm
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 16 vào 24 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 16 vào 24 máy lẻ

Từ: 7.705.000 ₫

Đến: 34.500.000 ₫

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100D với cấu hình 16 đường vào bưu điện ra 24 máy lẻ, hỗ trợ hiển thị số, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng... Xem thêm
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 16 vào 32 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 16 vào 32 máy lẻ

Từ: 10.120.000 ₫

Đến: 41.285.000 ₫

Tổng đài nội bộ panasonic KX-TDA100D với 16 đường vào bưu điện ra 32 máy lẻ, mở rộng tối đa 120 máy lẻ. Tích hợp sẵn nguồn, 4 máy lẻ số và hiển thị số, thích hợp cho các văn phòng, khách sạn.., Kt nối Voip, E1, ISDN, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng... Xem thêm
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 16 vào 40 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 16 vào 40 máy lẻ

Từ: 7.245.000 ₫

Đến: 41.745.000 ₫

Tổng đài nội bộ panasonic KX-TDA100D với 16 đường vào bưu điện ra 40 máy lẻ, mở rộng tối đa 120 máy lẻ. Tích hợp sẵn nguồn, 4 máy lẻ số và hiển thị số, thích hợp cho các văn phòng, khách sạn, nhà máy nhà xưởng, kết nối Voip, E1, ISDN, hạn chế người sử dụng bằng password... Xem thêm
Tổng đài Panasonic KX-TDA100D - 16 vào 56 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài Panasonic KX-TDA100D - 16 vào 56 máy lẻ

Từ: 7.705.000 ₫

Đến: 48.990.000 ₫

Tổng đài nội bộ Panasonic KX-TDA100D với 16 đường vào ra 56 máy lẻ nội bộ - Tích hợp sẵn hiển thị số - Tích hợp sẵn nguồn và 4 thuê bao số - Khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ - Kết nối mở rộng card VoIP, ISDN, E1 - Thiết lập trung tâm khách hàng Xem thêm
Tổng đài Panasonic KX-TDA100D - 16 vào 64 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài Panasonic KX-TDA100D - 16 vào 64 máy lẻ

Từ: 7.245.000 ₫

Đến: 49.450.000 ₫

Tổng đài panasonic KX-TDA100D với 16 đường vào bưu điện ra 64 máy lẻ, mở rộng tối đa 120 máy lẻ, Tích hợp sẵn nguồn và cổng máy lẻ số, thích hợp cho các văn phòng, khách sạn...,kết nối Voip, E1, ISDN, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng... Xem thêm
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 16 vào 72 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 16 vào 72 máy lẻ

Từ: 10.120.000 ₫

Đến: 49.910.000 ₫

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100D với cấu hình 16 đường vào bưu điện ra 72 máy lẻ, hỗ trợ hiển thị số, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng... Xem thêm
Tổng đài Panasonic KX-TDA100D - 16 vào 80 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài Panasonic KX-TDA100D - 16 vào 80 máy lẻ

Từ: 10.120.000 ₫

Đến: 56.695.000 ₫

Tổng đài Panasonic KX-TDA100D với 16 đường vào ra 80 máy lẻ nội bộ - Tích hợp sẵn hiển thị số - Tích hợp sẵn nguồn và 4 thuê bao số - Khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ - Kết nối mở rộng card VoIP, ISDN, E1 - Thiết lập trung tâm khách hàng Xem thêm
Tổng đài Panasonic KX-TDA100D - 16 vào 104 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài Panasonic KX-TDA100D - 16 vào 104 máy lẻ

Từ: 10.120.000 ₫

Đến: 64.400.000 ₫

Tổng đài Panasonic KX-TDA100D: Cấu hình với 16 đường vào ra 104 máy lẻ nội bộ - Tích hợp sẵn hiển thị số - Tích hợp sẵn nguồn và 4 thuê bao số - Khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ - Kết nối mở rộng card VoIP, ISDN, E1 - Thiết lập trung tâm khách hàng Xem thêm
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 120 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 120 máy lẻ

Từ: 10.120.000 ₫

Đến: 65.320.000 ₫

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100D với cấu hình 16 đường vào bưu điện ra 120 máy lẻ, hỗ trợ hiển thị số, kết nối Voip, E1, ISDN, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng... Xem thêm
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 16 vào 96 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 16 vào 96 máy lẻ

Từ: 10.120.000 ₫

Đến: 57.615.000 ₫

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100D với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 96 máy lẻ, hỗ trợ hiển thị số, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng... Xem thêm
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 16 vào 48 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 16 vào 48 máy lẻ

Từ: 10.120.000 ₫

Đến: 42.205.000 ₫

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100D với cấu hình 16 đường vào bưu điện ra 48 máy lẻ, hỗ trợ hiển thị số, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng... Xem thêm
KX-TDA0470 - Card IP extension 16 kênh thoại
Nhớ sản phẩm

KX-TDA0470 - Card IP extension 16 kênh thoại

50.370.000 ₫

Card IP extension 16 kênh thoại, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100, tổng đài điện thoại panasonic KX-TDA200, KX-TDE600, và tổng đài nội bộ IP KX-TDE100, KX-TDE200, KX-TDE600 và tổng đài KX-TDA100D Xem thêm
KX-TDA0484 - Card IP trung kế 4 kênh thoại Voip
Nhớ sản phẩm

KX-TDA0484 - Card IP trung kế 4 kênh thoại Voip

32.085.000 ₫

Card IP trung kế (IP trunk) kênh thoại VoIP, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100, tổng đài điện thoại panasonic KX-TDA200, KX-TDE600, và tổng đài nội bộ IP KX-TDE100, KX-TDE200, KX-TDE600 và tổng đài KX-TDA100D Xem thêm
KX-TDA0490 - Card IP trung kế 16 kênh thoại Voip
Nhớ sản phẩm

KX-TDA0490 - Card IP trung kế 16 kênh thoại Voip

50.945.000 ₫

Card IP trung kế (IP trunk) 16 kênh thoại VoIP, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100, tổng đài điện thoại panasonic KX-TDA200, KX-TDE600, và tổng đài nội bộ IP KX-TDE100, KX-TDE200, KX-TDE600 và tổng đài KX-TDA100D Xem thêm

Từ 1 đến 27

  1. 1
  2. 2
Menu