Tổng đài Panasonic

Tính năng tuyệt vời của tổng đài ip, Giải pháp và sự lựa chọn tốt nhất cho mọi doanh nghiệp, Tham khảo tại: Tính năng tuyệt vời của tổng đài IP  

A. Cung cấp lắp đặt tổng đài điện thoại Panasonic:

- Tổng đài panasonic KX-TEB308 - Tổng đài panasonic KX-TES824

- Tổng đài panasonic KX-TDA100/ KX-TDA100D - Tổng đài KX-TDA200 - Tổng đài KX-TDA600

- Tổng đài panasonic KX-TDE100 - Tổng đài panasonic KX-TDE200 - Tổng đài panasonic KX-TDE600


B. Tổng đài Panasonic theo dung lượng:

Từ 1 đến 27

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
N824-8-24 - Tổng đài 8 đường vào 24 máy lẻ analog, 4 Siptrunk, 8 Sip account
Nhớ sản phẩm

N824-8-24 - Tổng đài 8 đường vào 24 máy lẻ analog, 4 Siptrunk, 8 Sip account

0 ₫

Tổng đài N824-8-24. Dung lượng 8 đường vào 24 máy lẻ analog. Mở rộng tối đa 32 máy lẻ analog. 4 kênh Siptrunk, 8 Sip Account kết nối IP phone, Softphone trên PC để gọi qua máy tính hoặc di động. Hiển thị số, Ghi âm cuộc gọi, Lời chào đa kênh, Họp hội nghị, Kết nối Mobile làm máy lẻ,

Xem thêm
N824-8-16 - Tổng đài 8 đường vào 16 máy lẻ analog, 4 Siptrunk, 8 Sip account
Nhớ sản phẩm

N824-8-16 - Tổng đài 8 đường vào 16 máy lẻ analog, 4 Siptrunk, 8 Sip account

0 ₫

Tổng đài N824-8-16. Dung lượng 8 đường vào 16 máy lẻ analog. Mở rộng tối đa 32 máy lẻ analog. 4 kênh Siptrunk, 8 Sip Account kết nối IP phone, Softphone trên PC để gọi qua máy tính hoặc di động. Hiển thị số, Ghi âm cuộc gọi, Lời chào đa kênh, Họp hội nghị, Kết nối Mobile làm máy lẻ,

Xem thêm
Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 6 vào 24 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 6 vào 24 máy lẻ

Từ: 2.722.500 ₫

Đến: 13.860.000 ₫

Tổng đài panasonic KX-NS300 cầu hình 6 đường vào 24 máy lẻ, Mở rộng tối đa 128 máy lẻ, Tích hợp sẵn hiển thị số gọi đến, 2 kênh lời chào cho phép bấm trực tiếp máy lẻ nội bộ, Khả năng nâng cấp mở rộng đơn giản Xem thêm
Khung mở rộng tổng đài Panasonic KX-NS320 - Dung lượng 16 máy nhánh
Nhớ sản phẩm

Khung mở rộng tổng đài Panasonic KX-NS320 - Dung lượng 16 máy nhánh

12.825.000 ₫

Khung mở rộng tổng đài Panasonic KX-NS320, tích hợp sẵn 16 máy lẻ (Dùng mở rộng cho tổng đài KX-NS300. Mỗi khung mở rộng thêm được 12 đường vào 32 máy lẻ. Cho phép mở rộng tối đa 3 khung KX-NS320 lên tối đa 128 máy lẻ) Xem thêm
Tổng đài IP Panasonic KX-NS300 - Cấu hình 6 đường vào 16 máy nhánh
Nhớ sản phẩm

Tổng đài IP Panasonic KX-NS300 - Cấu hình 6 đường vào 16 máy nhánh

11.137.500 ₫

Tổng đài IP NS300, dung lượng 6 đường vào 16 máy nhánh, Tích hợp sẵn hiển thị số, Lời chào, Voicemail, Cho phép mở rộng tối đa 48 vào 128 máy lẻ, Xem thêm
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824 - 3 vào 8 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824 - 3 vào 8 máy lẻ

4.567.500 ₫

Tổng đài panasonic 3 đường vào bưu điện và ra 8 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 24 máy lẻ, phù hợp cho các văn phòng, nhà xưởng, khách sạn, nhà nghỉ. Tích hợp sẵn lời chào 1 kênh, hiển thị số nội bộ Xem thêm
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824 - 3 vào 16 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824 - 3 vào 16 máy lẻ

Từ: 2.700.000 ₫

Đến: 7.267.500 ₫

Tổng đài điện thoại panasonic với 3 đường vào bưu điện ra 16 máy lẻ nội bộ, khả năng mở rộng tối đa 24 máy lẻ, tích hợp sẵn lời chào 1 kênh, tích hợp sẵn hiển thị số nội bộ Xem thêm
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824 - 5 vào 16 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824 - 5 vào 16 máy lẻ

Từ: 2.812.500 ₫

Đến: 7.380.000 ₫

Tổng đài điện thoại panasonic với 5 đường vào bưu điện ra 16 máy lẻ nội bộ, khả năng mở rộng tối đa 24 máy lẻ, tích hợp sẵn lời chào 1 kênh, tích hợp sẵn hiển thị số nội bộ Xem thêm
Tổng đài Panasonic KX-TES824 - 6 trung kế 16 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài Panasonic KX-TES824 - 6 trung kế 16 máy lẻ

Từ: 3.037.500 ₫

Đến: 7.605.000 ₫

Tổng đài điện thoại panasonic với 6 đường vào bưu điện ra 16 máy lẻ nội bộ, khả năng mở rộng tối đa 24 máy lẻ, tích hợp sẵn lời chào 1 kênh, tích hợp sẵn hiển thị số nội bộ Xem thêm
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 24 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 24 máy lẻ

Từ: 4.950.000 ₫

Đến: 28.800.000 ₫

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100D với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 24 máy lẻ, hỗ trợ hiển thị số, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng... Xem thêm
Tổng đài Panasonic KX-TES824 - 8 trung kế 24 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài Panasonic KX-TES824 - 8 trung kế 24 máy lẻ

Từ: 2.812.500 ₫

Đến: 10.417.500 ₫

Tổng đài điện thoại panasonic với 8 đường vào bưu điện ra 24 máy lẻ nội bộ, khả năng mở rộng tối đa 24 máy lẻ, tích hợp sẵn lời chào 1 kênh, tích hợp sẵn hiển thị số nội bộ Xem thêm
Tổng đài Panasonic KX-TES824 - 6 trung kế 24 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài Panasonic KX-TES824 - 6 trung kế 24 máy lẻ

Từ: 2.700.000 ₫

Đến: 10.305.000 ₫

Tổng đài điện thoại panasonic với 6 đường vào bưu điện ra 24 máy lẻ nội bộ, tích hợp sẵn lời chào 1 kênh, tích hợp sẵn hiển thị số nội bộ Xem thêm
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 32 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 32 máy lẻ

Từ: 4.950.000 ₫

Đến: 35.437.500 ₫

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100D với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 32 máy lẻ, hỗ trợ hiển thị số, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng... Xem thêm
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 40 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 40 máy lẻ

Từ: 4.950.000 ₫

Đến: 35.887.500 ₫

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100D với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 40 máy lẻ, hỗ trợ hiển thị số, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng... Xem thêm
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 48 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 48 máy lẻ

Từ: 4.950.000 ₫

Đến: 36.337.500 ₫

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100D với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 48 máy lẻ, hỗ trợ hiển thị số, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng... Xem thêm
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 56 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 56 máy lẻ

Từ: 4.950.000 ₫

Đến: 42.975.000 ₫

Tổng đài Panasonic KX-TDA100D với 8 đường vào ra 56 máy lẻ nội bộ - Tích hợp sẵn hiển thị số - Tích hợp sẵn nguồn và 4 thuê bao số - Khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ - Kết nối mở rộng card VoIP, ISDN, E1 - Thiết lập trung tâm khách hàng Xem thêm
Tổng đài Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 64 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 64 máy lẻ

Từ: 4.950.000 ₫

Đến: 43.425.000 ₫

Tổng đài panasonic KX-TDA100D với 8 đường vào bưu điện ra 64 máy lẻ, mở rộng tối đa 120 máy lẻ, Tích hợp sẵn nguồn và cổng máy lẻ số, thích hợp cho các văn phòng, khách sạn...,kết nối Voip, E1, ISDN, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng... Xem thêm
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 72 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 72 máy lẻ

Từ: 4.950.000 ₫

Đến: 43.875.000 ₫

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100D với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 72 máy lẻ, hỗ trợ hiển thị số, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng... Xem thêm
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 80 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 80 máy lẻ

Từ: 4.950.000 ₫

Đến: 50.512.500 ₫

Tổng đài Panasonic KX-TDA100D với 8 đường vào ra 80 máy lẻ nội bộ - Tích hợp sẵn hiển thị số - Tích hợp sẵn nguồn và 4 thuê bao số - Khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ - Kết nối mở rộng card VoIP, ISDN, E1 - Thiết lập trung tâm khách hàng Xem thêm
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 88 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 88 máy lẻ

Từ: 4.950.000 ₫

Đến: 50.962.500 ₫

Tổng đài Panasonic KX-TDA100D: Cấu hình với 8 đường vào ra 88 máy lẻ nội bộ - Tích hợp sẵn hiển thị số - Tích hợp sẵn nguồn và 4 thuê bao số - Khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ - Kết nối mở rộng card VoIP, ISDN, E1 - Thiết lập trung tâm khách hàng Xem thêm
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 112 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 112 máy lẻ

Từ: 4.950.000 ₫

Đến: 58.500.000 ₫

Tổng đài Panasonic KX-TDA100D: Cấu hình với 8 đường vào ra 112 máy lẻ nội bộ - Tích hợp sẵn hiển thị số - Tích hợp sẵn nguồn và 4 thuê bao số - Khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ - Kết nối mở rộng card VoIP, ISDN, E1 - Thiết lập trung tâm khách hàng Xem thêm
Tổng đài Panasonic KX-TDA100D - 8 đường vào 96 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài Panasonic KX-TDA100D - 8 đường vào 96 máy lẻ

Từ: 4.950.000 ₫

Đến: 51.412.500 ₫

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100D với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 96 máy lẻ, hỗ trợ hiển thị số, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng... Xem thêm
Tổng đài Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 120 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 120 máy lẻ

Từ: 4.950.000 ₫

Đến: 58.950.000 ₫

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100D với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 120 máy lẻ, hỗ trợ hiển thị số, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng... Xem thêm
Tổng đài Panasonic KX-TDA100D - 16 vào 64 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài Panasonic KX-TDA100D - 16 vào 64 máy lẻ

Từ: 7.087.500 ₫

Đến: 48.375.000 ₫

Tổng đài panasonic KX-TDA100D với 16 đường vào bưu điện ra 64 máy lẻ, mở rộng tối đa 120 máy lẻ, Tích hợp sẵn nguồn và cổng máy lẻ số, thích hợp cho các văn phòng, khách sạn...,kết nối Voip, E1, ISDN, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng... Xem thêm
Tổng đài Panasonic KX-TDA100D - 16 vào 80 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài Panasonic KX-TDA100D - 16 vào 80 máy lẻ

Từ: 9.900.000 ₫

Đến: 55.462.500 ₫

Tổng đài Panasonic KX-TDA100D với 16 đường vào ra 80 máy lẻ nội bộ - Tích hợp sẵn hiển thị số - Tích hợp sẵn nguồn và 4 thuê bao số - Khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ - Kết nối mở rộng card VoIP, ISDN, E1 - Thiết lập trung tâm khách hàng Xem thêm
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 120 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 120 máy lẻ

Từ: 9.900.000 ₫

Đến: 63.900.000 ₫

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100D với cấu hình 16 đường vào bưu điện ra 120 máy lẻ, hỗ trợ hiển thị số, kết nối Voip, E1, ISDN, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng... Xem thêm
KX-TDA600-16-136: Tổng đài Panasonic 16 vào và 136 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

KX-TDA600-16-136: Tổng đài Panasonic 16 vào và 136 máy lẻ

Từ: 4.162.500 ₫

Đến: 132.952.500 ₫

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA600 với cấu hình 16 đường vào bưu điện ra 136 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 960 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, kết nối máy tính để tính cước, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng. Xem thêm

Từ 1 đến 27

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Menu