Tổng đài Panasonic

A. Cung cấp lắp đặt tổng đài điện thoại Panasonic:

>> Tư vấn chọn mua tổng đài


B. Các loại tổng đài Panasonic:

Từ 1 đến 27

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824 - 3 vào 8 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824 - 3 vào 8 máy lẻ

4.669.000 ₫

Tổng đài panasonic 3 đường vào bưu điện và ra 8 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 24 máy lẻ, phù hợp cho các văn phòng, nhà xưởng, khách sạn, nhà nghỉ. Tích hợp sẵn lời chào 1 kênh, hiển thị số nội bộ Xem thêm
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824 - 3 vào 16 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824 - 3 vào 16 máy lẻ

Từ: 2.760.000 ₫

Đến: 7.429.000 ₫

Tổng đài điện thoại panasonic với 3 đường vào bưu điện ra 16 máy lẻ nội bộ, khả năng mở rộng tối đa 24 máy lẻ, tích hợp sẵn lời chào 1 kênh, tích hợp sẵn hiển thị số nội bộ Xem thêm
Tổng đài Panasonic KX-TES824 - 6 trung kế 16 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài Panasonic KX-TES824 - 6 trung kế 16 máy lẻ

Từ: 3.105.000 ₫

Đến: 7.774.000 ₫

Tổng đài điện thoại panasonic với 6 đường vào bưu điện ra 16 máy lẻ nội bộ, khả năng mở rộng tối đa 24 máy lẻ, tích hợp sẵn lời chào 1 kênh, tích hợp sẵn hiển thị số nội bộ Xem thêm
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824 - 5 vào 16 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824 - 5 vào 16 máy lẻ

Từ: 2.875.000 ₫

Đến: 7.544.000 ₫

Tổng đài điện thoại panasonic với 5 đường vào bưu điện ra 16 máy lẻ nội bộ, khả năng mở rộng tối đa 24 máy lẻ, tích hợp sẵn lời chào 1 kênh, tích hợp sẵn hiển thị số nội bộ Xem thêm
Tổng đài Panasonic KX-TES824 - 6 trung kế 24 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài Panasonic KX-TES824 - 6 trung kế 24 máy lẻ

Từ: 2.760.000 ₫

Đến: 10.534.000 ₫

Tổng đài điện thoại panasonic với 6 đường vào bưu điện ra 24 máy lẻ nội bộ, tích hợp sẵn lời chào 1 kênh, tích hợp sẵn hiển thị số nội bộ Xem thêm
Tổng đài Panasonic KX-TES824 - 8 trung kế 24 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài Panasonic KX-TES824 - 8 trung kế 24 máy lẻ

Từ: 2.875.000 ₫

Đến: 10.649.000 ₫

Tổng đài điện thoại panasonic với 8 đường vào bưu điện ra 24 máy lẻ nội bộ, khả năng mở rộng tối đa 24 máy lẻ, tích hợp sẵn lời chào 1 kênh, tích hợp sẵn hiển thị số nội bộ Xem thêm
Tổng đài IP Panasonic KX-NS300 - Cấu hình 6 đường vào 16 máy nhánh
Nhớ sản phẩm

Tổng đài IP Panasonic KX-NS300 - Cấu hình 6 đường vào 16 máy nhánh

9.867.000 ₫

Tổng đài IP NS300, dung lượng 6 đường vào 16 máy nhánh, Tích hợp sẵn hiển thị số, Lời chào, Voicemail, Cho phép mở rộng tối đa 48 vào 128 máy lẻ, Xem thêm
Khung mở rộng tổng đài Panasonic KX-NS320 - Dung lượng 16 máy nhánh
Nhớ sản phẩm

Khung mở rộng tổng đài Panasonic KX-NS320 - Dung lượng 16 máy nhánh

9.430.000 ₫

Khung mở rộng tổng đài Panasonic KX-NS320, tích hợp sẵn 16 máy lẻ (Dùng mở rộng cho tổng đài KX-NS300. Mỗi khung mở rộng thêm được 12 đường vào 32 máy lẻ. Cho phép mở rộng tối đa 3 khung KX-NS320 lên tối đa 128 máy lẻ) Xem thêm
Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 6 vào 24 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 6 vào 24 máy lẻ

Từ: 2.553.000 ₫

Đến: 12.420.000 ₫

Tổng đài panasonic KX-NS300 cầu hình 6 đường vào 24 máy lẻ, Mở rộng tối đa 128 máy lẻ, Tích hợp sẵn hiển thị số gọi đến, 2 kênh lời chào cho phép bấm trực tiếp máy lẻ nội bộ, Khả năng nâng cấp mở rộng đơn giản Xem thêm
Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 6 vào 32 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 6 vào 32 máy lẻ

Từ: 3.657.000 ₫

Đến: 13.524.000 ₫

Tổng đài panasonic KX-NS300 cầu hình 6 đường vào 32 máy lẻ, Mở rộng tối đa 128 máy lẻ, Tích hợp sẵn hiển thị số gọi đến, 2 kênh lời chào cho phép bấm trực tiếp máy lẻ nội bộ, Khả năng nâng cấp mở rộng đơn giản Xem thêm
Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 6 vào 40 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 6 vào 40 máy lẻ

Từ: 759.000 ₫

Đến: 22.609.000 ₫

Tổng đài panasonic KX-NS300 cầu hình 6 đường vào 40 máy lẻ, Mở rộng tối đa 128 máy lẻ, Tích hợp sẵn hiển thị số gọi đến, 2 kênh lời chào cho phép bấm trực tiếp máy lẻ nội bộ, Khả năng nâng cấp mở rộng đơn giản Xem thêm
Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 6 vào 48 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 6 vào 48 máy lẻ

Từ: 759.000 ₫

Đến: 23.713.000 ₫

Tổng đài panasonic KX-NS300 cầu hình 6 đường vào 48 máy lẻ, Mở rộng tối đa 128 máy lẻ, Tích hợp sẵn hiển thị số gọi đến, 2 kênh lời chào cho phép bấm trực tiếp máy lẻ nội bộ, Khả năng nâng cấp mở rộng đơn giản Xem thêm
Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 6 vào 56 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 6 vào 56 máy lẻ

Từ: 759.000 ₫

Đến: 26.266.000 ₫

Tổng đài panasonic KX-NS300 cầu hình 6 đường vào 56 máy lẻ, Mở rộng tối đa 128 máy lẻ, Tích hợp sẵn hiển thị số gọi đến, 2 kênh lời chào cho phép bấm trực tiếp máy lẻ nội bộ, Khả năng nâng cấp mở rộng đơn giản Xem thêm
Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 6 vào 64 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 6 vào 64 máy lẻ

Từ: 759.000 ₫

Đến: 27.370.000 ₫

Tổng đài panasonic KX-NS300 cầu hình 6 đường vào 64 máy lẻ, Mở rộng tối đa 128 máy lẻ, Tích hợp sẵn hiển thị số gọi đến, 2 kênh lời chào cho phép bấm trực tiếp máy lẻ nội bộ, Khả năng nâng cấp mở rộng đơn giản Xem thêm
Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 6 vào 80 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 6 vào 80 máy lẻ

Từ: 759.000 ₫

Đến: 36.800.000 ₫

Tổng đài panasonic KX-NS300 cầu hình 6 đường vào 80 máy lẻ, Mở rộng tối đa 128 máy lẻ, Tích hợp sẵn hiển thị số gọi đến, 2 kênh lời chào cho phép bấm trực tiếp máy lẻ nội bộ, Khả năng nâng cấp mở rộng đơn giản Xem thêm
Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 6 vào 128 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 6 vào 128 máy lẻ

Từ: 759.000 ₫

Đến: 53.544.000 ₫

Tổng đài panasonic KX-NS300 cầu hình 6 đường vào 128 máy lẻ, Tích hợp sẵn hiển thị số gọi đến, 2 kênh lời chào cho phép bấm trực tiếp máy lẻ nội bộ, Khả năng nâng cấp mở rộng đơn giản Xem thêm
Tổng đài Panasonic KX-HTS824, 4 vào 8 máy nhánh, 8 kênh VoIP trunk, 24 license IP Phone
Nhớ sản phẩm

Tổng đài Panasonic KX-HTS824, 4 vào 8 máy nhánh, 8 kênh VoIP trunk, 24 license IP Phone

4.669.000 ₫

Tổng đài Panasonic KX-HTS824 - Tích hợp sẵn 4 đường vào CO, 8 cổng ra máy lẻ, 8 kênh siptrunk, 24 license ip phone, lời chào 4 kênh, hiển thị số gọi đến, tích hợp sẵn Router, Wifi. Dung lượng tối đa 8 đường vào và 24 máy lẻ (cả IP và analog) Xem thêm
Tổng đài IP Panasonic KX-HTS824 cấu hình 4 đường vào 10 máy lẻ IP và 1 máy lễ tân
Nhớ sản phẩm

Tổng đài IP Panasonic KX-HTS824 cấu hình 4 đường vào 10 máy lẻ IP và 1 máy lễ tân

Từ: 0 ₫

Đến: 13.639.000 ₫

Tổng đài Panasonic KX-HTS824 - Tích hợp sẵn 4 đường vào CO và 10 điện thoại IP phone cho người dùng và 1 máy điện thoại IP cho lễ tân, mở rộng tối đa 24 máy lẻ. Lời chào 4 kênh, hiển thị số gọi đến, tích hợp sẵn Router, Wifi. Xem thêm
Tổng đài IP Panasonic KX-HTS824 cấu hình 4 đường vào 15 máy lẻ IP và 1 máy lễ tân
Nhớ sản phẩm

Tổng đài IP Panasonic KX-HTS824 cấu hình 4 đường vào 15 máy lẻ IP và 1 máy lễ tân

Từ: 0 ₫

Đến: 18.124.000 ₫

Tổng đài Panasonic KX-HTS824 - Tích hợp sẵn 4 đường vào CO và 15 điện thoại IP phone cho người dùng và 1 máy điện thoại IP cho lễ tân, mở rộng tối đa 24 máy lẻ. Lời chào 4 kênh, hiển thị số gọi đến, tích hợp sẵn Router, Wifi. Xem thêm
Tổng đài IP Panasonic KX-HTS824 cấu hình 4 đường vào 20 máy lẻ IP và 1 máy lễ tân
Nhớ sản phẩm

Tổng đài IP Panasonic KX-HTS824 cấu hình 4 đường vào 20 máy lẻ IP và 1 máy lễ tân

Từ: 0 ₫

Đến: 22.609.000 ₫

Tổng đài Panasonic KX-HTS824 - Tích hợp sẵn 4 đường vào CO và 20 điện thoại IP phone cho người dùng và 1 máy điện thoại IP cho lễ tân, mở rộng tối đa 24 máy lẻ. Lời chào 4 kênh, hiển thị số gọi đến, tích hợp sẵn Router, Wifi. Xem thêm
Tổng đài Panasonic KX-NS1000 - 16 đường vào PSTN và 100 license máy lẻ IP
Nhớ sản phẩm

Tổng đài Panasonic KX-NS1000 - 16 đường vào PSTN và 100 license máy lẻ IP

Từ: 0 ₫

Đến: 148.787.000 ₫

Tổng đài Panasonic KX-NS1000 - 16 đường vào PSTN và 100 license máy lẻ IP, 60 kênh disa lời chào, hiển thị số gọi đến. Xem thêm
Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 144 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 144 máy lẻ

Từ: 759.000 ₫

Đến: 104.121.000 ₫

Tổng đài panasonic KX-NS300 cầu hình 12 đường vào 144 máy lẻ, Tích hợp sẵn hiển thị số gọi đến, 2 kênh lời chào cho phép bấm trực tiếp máy lẻ nội bộ, Khả năng nâng cấp mở rộng đơn giản Xem thêm
Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 176 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 176 máy lẻ

Từ: 1.518.000 ₫

Đến: 117.967.000 ₫

Tổng đài panasonic KX-NS300 cầu hình 12 đường vào 176 máy lẻ, Tích hợp sẵn hiển thị số gọi đến, 2 kênh lời chào cho phép bấm trực tiếp máy lẻ nội bộ, Khả năng nâng cấp mở rộng đơn giản Xem thêm
Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 224 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 224 máy lẻ

Từ: 1.518.000 ₫

Đến: 134.711.000 ₫

Tổng đài panasonic KX-NS300 cầu hình 12 đường vào 224 máy lẻ, Tích hợp sẵn hiển thị số gọi đến, 2 kênh lời chào cho phép bấm trực tiếp máy lẻ nội bộ, Khả năng nâng cấp mở rộng đơn giản Xem thêm
Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 256 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 256 máy lẻ

Từ: 1.518.000 ₫

Đến: 147.798.000 ₫

Tổng đài panasonic KX-NS300 cầu hình 12 đường vào 256 máy lẻ, Tích hợp sẵn hiển thị số gọi đến, 2 kênh lời chào cho phép bấm trực tiếp máy lẻ nội bộ, Khả năng nâng cấp mở rộng đơn giản Xem thêm
Tổng đài Panasonic KX-NS1000BX
Nhớ sản phẩm

Tổng đài Panasonic KX-NS1000BX

18.055.000 ₫

Tổng đài Panasonic KX-NS1000 (Chỉ gồm khung + nguồn và thẻ nhớ), Cho phép mở rộng tối đa 640 máy lẻ SIP, Mở rộng kết nối nhiều khung tổng đài Xem thêm
Tổng đài Panasonic KX-NS1000 - Đầu vào E1-ISDN và 100 license máy lẻ IP
Nhớ sản phẩm

Tổng đài Panasonic KX-NS1000 - Đầu vào E1-ISDN và 100 license máy lẻ IP

Từ: 6.877.000 ₫

Đến: 161.690.000 ₫

Tổng đài panasonic KX-NS1000 cầu hình đầu vào E1-ISDN 30 kênh 100 license máy lẻ IP, 64 kênh disa lời chào, hiển thị số gọi đến Xem thêm

Từ 1 đến 27

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Menu