Tổng đài siemens 1150

Tổng đài siemens hipath 1150 dung lượng mở rộng từ 10 đến 50 máy lẻ, Tích hợp sẵn hiển thị số, Tích hợp sẵn lời chào khi gọi vào 8 kênh, chức năng đổ chuông soay vòng, hunting..Dùng cho các trung tâm tư vấn nhỏ

Từ 1 đến 18

Cáp V24 dùng lập trình và tính cước cho tổng đài siemens
Nhớ sản phẩm

Cáp V24 dùng lập trình và tính cước cho tổng đài siemens

1.564.000 ₫

Cáp V24 dùng lập trình và tính cước cho tổng đài siemens hipath 1120, 1150 và 1190 Xem thêm
Hipath 1150-16-40: Tổng đài Siemens 16 đầu vào bưu điện 40 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Hipath 1150-16-40: Tổng đài Siemens 16 đầu vào bưu điện 40 máy lẻ

Từ: 3.634.000 ₫

Đến: 23.989.000 ₫

Tổng đài siemens hipath 1150 với 16 đường vào bưu điện ra 40 máy lẻ, tích hợp sẵn lời chào gọi vào, tích hợp sẵn hiển thị số, phù hợp văn phòng trung bình, muốn mở rộng dung lượng về sau. Nhạc chờ tùy chọn Xem thêm
Hipath 1150-2-46: Tổng đài Siemens 2 đầu vào bưu điện 46 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Hipath 1150-2-46: Tổng đài Siemens 2 đầu vào bưu điện 46 máy lẻ

Từ: 9.798.000 ₫

Đến: 20.148.000 ₫

Tổng đài siemens hipath 1150 với 2 đường vào bưu điện ra 46 máy lẻ, tích hợp sẵn lời chào gọi vào, tích hợp sẵn hiển thị số, phù hợp văn phòng trung bình, muốn mở rộng dung lượng về sau. Nhạc chờ tùy chọn Xem thêm
Hipath 1150-4-44: Tổng đài Siemens 4 đầu vào bưu điện 44 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Hipath 1150-4-44: Tổng đài Siemens 4 đầu vào bưu điện 44 máy lẻ

Từ: 3.335.000 ₫

Đến: 20.217.000 ₫

Tổng đài siemens hipath 1150 với 4 đường vào bưu điện ra 44 máy lẻ, tích hợp sẵn lời chào gọi vào, tích hợp sẵn hiển thị số, phù hợp văn phòng trung bình, muốn mở rộng dung lượng về sau. Nhạc chờ tùy chọn Xem thêm
Hipath 1150-4-32: Tổng đài Siemens 4 đầu vào bưu điện 32 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Hipath 1150-4-32: Tổng đài Siemens 4 đầu vào bưu điện 32 máy lẻ

Từ: 3.266.000 ₫

Đến: 16.951.000 ₫

Tổng đài siemens hipath 1150 với 4 đường vào bưu điện ra 32 máy lẻ, tích hợp sẵn lời chào gọi vào, tích hợp sẵn hiển thị số, phù hợp văn phòng trung bình, muốn mở rộng dung lượng về sau. Nhạc chờ tùy chọn Xem thêm
Hipath 1150-6-50: Tổng đài điện thoại Siemens 6 vào 50 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Hipath 1150-6-50: Tổng đài điện thoại Siemens 6 vào 50 máy lẻ

Từ: 2.415.000 ₫

Đến: 22.632.000 ₫

Tổng đài siemens hipath 1150 với 6 đường vào bưu điện ra 50 máy lẻ, tích hợp sẵn lời chào gọi vào, tích hợp sẵn hiển thị số, phù hợp văn phòng trung bình, muốn mở rộng dung lượng về sau. Nhạc chờ tùy chọn Xem thêm
Hipath 1150-8-32: Tổng đài Siemens 8 đầu vào bưu điện 32 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Hipath 1150-8-32: Tổng đài Siemens 8 đầu vào bưu điện 32 máy lẻ

Từ: 3.335.000 ₫

Đến: 18.515.000 ₫

Tổng đài siemens hipath 1150 với 8 đường vào bưu điện ra 32 máy lẻ, tích hợp sẵn lời chào gọi vào, tích hợp sẵn hiển thị số, phù hợp văn phòng trung bình, muốn mở rộng dung lượng về sau. Nhạc chờ tùy chọn Xem thêm
Hipath 1150-10-50: Tổng đài Siemens 10 đầu vào bưu điện 50 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Hipath 1150-10-50: Tổng đài Siemens 10 đầu vào bưu điện 50 máy lẻ

Từ: 10.350.000 ₫

Đến: 23.690.000 ₫

Hết hàng

Tổng đài siemens hipath 1150 với 10 đường vào bưu điện ra 50 máy lẻ, tích hợp sẵn lời chào gọi vào, tích hợp sẵn hiển thị số, phù hợp văn phòng trung bình, muốn mở rộng dung lượng về sau. Xem thêm
Hipath 1150-8-40: Tổng đài Siemens 8 đầu vào bưu điện 40 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Hipath 1150-8-40: Tổng đài Siemens 8 đầu vào bưu điện 40 máy lẻ

Từ: 10.005.000 ₫

Đến: 20.355.000 ₫

Tổng đài siemens hipath 1150 với 8 đường vào bưu điện ra 40 máy lẻ, tích hợp sẵn lời chào gọi vào, tích hợp sẵn hiển thị số, phù hợp văn phòng trung bình, muốn mở rộng dung lượng về sau. Xem thêm
Hipath 1150-6-30: Tổng đài Siemens 6 đầu vào bưu điện 30 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Hipath 1150-6-30: Tổng đài Siemens 6 đầu vào bưu điện 30 máy lẻ

Từ: 6.670.000 ₫

Đến: 17.020.000 ₫

Hết hàng

Tổng đài siemens hipath 1150 với 6 đường vào bưu điện ra 30 máy lẻ, tích hợp sẵn lời chào gọi vào, tích hợp sẵn hiển thị số, phù hợp văn phòng trung bình, muốn mở rộng dung lượng về sau. Xem thêm
Hipath 1150-4-20: Tổng đài Siemens 4 đầu vào bưu điện 20 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Hipath 1150-4-20: Tổng đài Siemens 4 đầu vào bưu điện 20 máy lẻ

Từ: 3.335.000 ₫

Đến: 13.685.000 ₫

Hết hàng

Tổng đài siemens hipath 1150 với 4 đường vào bưu điện ra 20 máy lẻ, tích hợp sẵn lời chào gọi vào, tích hợp sẵn hiển thị số, phù hợp văn phòng trung bình, muốn mở rộng dung lượng về sau. Xem thêm
Hipath 1150: Tổng đài Siemens 2 đầu vào bưu điện 10 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Hipath 1150: Tổng đài Siemens 2 đầu vào bưu điện 10 máy lẻ

10.350.000 ₫

Hết hàng

Tổng đài Siemens Hipath 1150 mở rộng tối đa 10 đường vào bưu điện, ra 50 máy lẻ, tích hợp sẵn chức năng hiển thị số gọi đến và hướng dẫn truy cập trực tiếp trên 10 đường bưu điện. Xem thêm
Bộ lưu điện tổng đài Siemens Diamond Hipath
Nhớ sản phẩm

Bộ lưu điện tổng đài Siemens Diamond Hipath

1.955.000 ₫

Bộ lưu điện dùng tổng đài Siemens hipath 1120, 1150,1190. Thời gian lưu điện từ 6 đến 24 tiếng khi mất điện, tự động chuyển nguồn khi mất điện, tự động chuyển nguồn khi mất điện(chưa bao gồm accquy) Xem thêm
EB2/10 - Card 2 đường vào bưu điện ra 10 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

EB2/10 - Card 2 đường vào bưu điện ra 10 máy lẻ

3.335.000 ₫

Card mở rộng 2 đường vào bưu điện ra 10 máy lẻ, dùng cho tổng đài nội bộ Siemens Hipath 1150 và Hipath 1190 Xem thêm
EB2/06 - Card 2 đường vào bưu điện ra 6 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

EB2/06 - Card 2 đường vào bưu điện ra 6 máy lẻ

2.415.000 ₫

Card mở rộng 2 đường vào bưu điện ra 6 máy lẻ, dùng cho tổng đài nội bộ Siemens Hipath 1150 và Hipath 1190 Xem thêm
EB0/12 - Card 12 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

EB0/12 - Card 12 máy lẻ

3.266.000 ₫

Card mở rộng 6 máy lẻ, dùng cho tổng đài nội bộ Siemens Hipath 1150 và Hipath 1190 Xem thêm
EB4/00 - Card 4 đường vào bưu điện
Nhớ sản phẩm

EB4/00 - Card 4 đường vào bưu điện

2.185.000 ₫

Card mở rộng 4 đường vào bưu điện, dùng cho tổng đài nội bộ Siemens Hipath 1150 và Hipath 1190 Xem thêm
EB800 - Card 8 đường vào bưu điện tổng đài Siemens 1150 và 1190
Nhớ sản phẩm

EB800 - Card 8 đường vào bưu điện tổng đài Siemens 1150 và 1190

3.634.000 ₫

Card mở rộng 8 đường vào bưu điện EB800, Dùng cho dòng tổng đài điện thoại nội bộ Siemens Hipath 1150 và Hipath 1190 Xem thêm

Từ 1 đến 18

Menu