Tổng đài siemens 3550

Từ 1 đến 7

Tổng đài siemens hipath 3550
Nhớ sản phẩm

Tổng đài siemens hipath 3550

23.943.000 ₫

Khung chính tổng đài siemens hipath 3550. Version 8.0. Với 6 khe cắm nhỏ và 1 khe cắm lớn. Tích hợp sẵn nguồn - 8 cổng số - 4 máy lẻ analog - voicemail - thẻ nhớ - 1 cổng V24 dùng lập trình và tính cước Xem thêm
SLA24 - Card tổng đài siemens mở rộng 24 máy lẻ cho hipath 3550
Nhớ sản phẩm

SLA24 - Card tổng đài siemens mở rộng 24 máy lẻ cho hipath 3550

19.550.000 ₫

SLA24 - Card mở rộng 24 máy lẻ cho tổng đài siemens hipath 3550 Xem thêm
SLU8 - Card tổng đài siemens mở rộng 8 máy lẻ số cho hipath 3550
Nhớ sản phẩm

SLU8 - Card tổng đài siemens mở rộng 8 máy lẻ số cho hipath 3550

5.313.000 ₫

SLU8 - Card mở rộng 8 máy lẻ số cho tổng đài siemens hipath 3550 Xem thêm
SLAD8 - Card tổng đài siemens mở rộng 8 máy lẻ cho hipath 3550
Nhớ sản phẩm

SLAD8 - Card tổng đài siemens mở rộng 8 máy lẻ cho hipath 3550

5.313.000 ₫

SLAD8 - Card mở rộng 8 máy lẻ cho tổng đài siemens hipath 3550 Xem thêm
SLAD16 - Card tổng đài siemens mở rộng 16 máy lẻ cho hipath 3550
Nhớ sản phẩm

SLAD16 - Card tổng đài siemens mở rộng 16 máy lẻ cho hipath 3550

10.925.000 ₫

SLAD16 - Card mở rộng 16 máy lẻ cho tổng đài siemens hipath 3550 Xem thêm
TLANI4 - Card tổng đài siemens mở rộng 4 trung kế cho hipath 3550
Nhớ sản phẩm

TLANI4 - Card tổng đài siemens mở rộng 4 trung kế cho hipath 3550

5.175.000 ₫

TLANI4 - Card mở rộng 4 trung kế vào bưu điện cho tổng đài siemens hipath 3550 Xem thêm
TLANI8 - Card tổng đài siemens mở rộng 8 trung kế cho hipath 3550
Nhớ sản phẩm

TLANI8 - Card tổng đài siemens mở rộng 8 trung kế cho hipath 3550

6.325.000 ₫

TLANI8 - Card mở rộng 8 trung kế vào bưu điện cho tổng đài siemens hipath 3550 Xem thêm

Từ 1 đến 7

Menu