Tổng đài OpenScape Business

Từ 1 đến 1

Tổng đài Siemens OpenScape Business X5
Nhớ sản phẩm

Tổng đài Siemens OpenScape Business X5

0 ₫

Tổng đài Siemens OpenScape Business X5. Dung lượng tối đa: 60 kênh Siptrunk đầu vào (4 ITSP), 1 luồng E1, 68 máy lẻ analog hoặc, 500 license IP, 7 trạm phát không dây quản lý 32 máy cầm tay. Phần cứng gồm 6 khe cắm, 2 cổng lan, 1 cổng wan, 1 cổng usb Xem thêm

Từ 1 đến 1

Menu