Tổng đài Siemens

Tính năng tuyệt vời của tổng đài ip, Giải pháp và sự lựa chọn tốt nhất cho mọi doanh nghiệp, Tham khảo tại: Tính năng tuyệt vời của tổng đài IP  

Cung cấp lắp đặt tổng đài siemens: Tổng đài siemens hipath 1120, tổng đài siemens hipath 1150, tổng đài siemens hipath 1190, tổng đài siemens hipath 3800, tổng đài siemens hipath 4000

Từ 1 đến 27

  1. 1
  2. 2
Hipath 1150-6-30: Tổng đài Siemens 6 đầu vào bưu điện 30 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Hipath 1150-6-30: Tổng đài Siemens 6 đầu vào bưu điện 30 máy lẻ

Từ: 6.670.000 ₫

Đến: 17.020.000 ₫

Hết hàng

Tổng đài siemens hipath 1150 với 6 đường vào bưu điện ra 30 máy lẻ, tích hợp sẵn lời chào gọi vào, tích hợp sẵn hiển thị số, phù hợp văn phòng trung bình, muốn mở rộng dung lượng về sau. Xem thêm
Hipath 1150-8-40: Tổng đài Siemens 8 đầu vào bưu điện 40 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Hipath 1150-8-40: Tổng đài Siemens 8 đầu vào bưu điện 40 máy lẻ

Từ: 10.005.000 ₫

Đến: 20.355.000 ₫

Tổng đài siemens hipath 1150 với 8 đường vào bưu điện ra 40 máy lẻ, tích hợp sẵn lời chào gọi vào, tích hợp sẵn hiển thị số, phù hợp văn phòng trung bình, muốn mở rộng dung lượng về sau. Xem thêm
Hipath 1190-8-64: Tổng đài điện thoại Siemens 8 vào 64 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Hipath 1190-8-64: Tổng đài điện thoại Siemens 8 vào 64 máy lẻ

Từ: 6.532.000 ₫

Đến: 42.412.000 ₫

Tổng đài siemens hipath 1190 với 8 đường vào bưu điện ra 64 máy lẻ, tích hợp sẵn lời chào gọi vào, tích hợp sẵn hiển thị số, phù hợp văn phòng trung bình, muốn mở rộng dung lượng về sau. Nhạc chờ tùy chọn Xem thêm
Hipath 1150-2-46: Tổng đài Siemens 2 đầu vào bưu điện 46 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Hipath 1150-2-46: Tổng đài Siemens 2 đầu vào bưu điện 46 máy lẻ

Từ: 9.798.000 ₫

Đến: 20.148.000 ₫

Tổng đài siemens hipath 1150 với 2 đường vào bưu điện ra 46 máy lẻ, tích hợp sẵn lời chào gọi vào, tích hợp sẵn hiển thị số, phù hợp văn phòng trung bình, muốn mở rộng dung lượng về sau. Nhạc chờ tùy chọn Xem thêm
Hipath 1150-16-40: Tổng đài Siemens 16 đầu vào bưu điện 40 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Hipath 1150-16-40: Tổng đài Siemens 16 đầu vào bưu điện 40 máy lẻ

Từ: 3.634.000 ₫

Đến: 23.989.000 ₫

Tổng đài siemens hipath 1150 với 16 đường vào bưu điện ra 40 máy lẻ, tích hợp sẵn lời chào gọi vào, tích hợp sẵn hiển thị số, phù hợp văn phòng trung bình, muốn mở rộng dung lượng về sau. Nhạc chờ tùy chọn Xem thêm
Hipath 1190-16-64: Tổng đài siemens với 16 đường vào bưu điện ra 64 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Hipath 1190-16-64: Tổng đài siemens với 16 đường vào bưu điện ra 64 máy lẻ

Từ: 3.634.000 ₫

Đến: 46.046.000 ₫

Tổng đài siemens hipath 1190 với 16 đường vào bưu điện ra 64 máy lẻ, tích hợp sẵn lời chào gọi vào, tích hợp sẵn hiển thị số, phù hợp văn phòng trung bình, muốn mở rộng dung lượng về sau. Nhạc chờ tùy chọn Xem thêm
Tổng đài siemens hipath 3800
Nhớ sản phẩm

Tổng đài siemens hipath 3800

27.094.000 ₫

Khung chính tổng đài siemens hipath 3800. Version 8.0. Với 9 khe cắm mở rộng. Tích hợp sẵn 2 nguồn LUNA2. Card CPU và thẻ nhớ, 2 cổng V24 dùng lập trình và tính cước Xem thêm
Tổng đài siemens hipath 3800 (khung mở rộng)
Nhớ sản phẩm

Tổng đài siemens hipath 3800 (khung mở rộng)

22.770.000 ₫

Khung mở rộng tổng đài siemens hipath 3800. Version 8.0. Với 13 khe cắm mở rộng để cắm card tùy chọn Xem thêm
TMANI8 - Card tổng đài siemens mở rộng 8 trung kế cho hipath 3800
Nhớ sản phẩm

TMANI8 - Card tổng đài siemens mở rộng 8 trung kế cho hipath 3800

6.325.000 ₫

TMANI8 - Card mở rộng 8 trung kế có hiển thị số dùng cho tổng đài siemens hipath 3800 Xem thêm
SLMAE200 - Card tổng đài siemens mở rộng 24 máy lẻ cho hipath 3800
Nhớ sản phẩm

SLMAE200 - Card tổng đài siemens mở rộng 24 máy lẻ cho hipath 3800

22.770.000 ₫

SLMAE200 - Card mở rộng 24 máy lẻ cho tổng đài siemens hipath 3800, có hỗ trợ hiển thị số gọi đến Xem thêm
SLMA24 - Card tổng đài siemens mở rộng 24 máy lẻ cho hipath 3800
Nhớ sản phẩm

SLMA24 - Card tổng đài siemens mở rộng 24 máy lẻ cho hipath 3800

18.745.000 ₫

SLMA24 - Card mở rộng 24 máy lẻ cho tổng đài siemens hipath 3800, có hỗ trợ hiển thị số gọi đến Xem thêm
SLMO8 - Card tổng đài siemens mở rộng 8 máy lẻ số cho hipath 3800
Nhớ sản phẩm

SLMO8 - Card tổng đài siemens mở rộng 8 máy lẻ số cho hipath 3800

7.245.000 ₫

SLMO8 - Card mở rộng 8 máy lẻ số dùng cho tổng đài siemens hipath 3800, có hỗ trợ hiển thị số gọi đến Xem thêm
SLMO2 - Card tổng đài siemens mở rộng 24 máy lẻ số cho hipath 3800
Nhớ sản phẩm

SLMO2 - Card tổng đài siemens mở rộng 24 máy lẻ số cho hipath 3800

19.573.000 ₫

SLMO2 - Card mở rộng 24 máy lẻ số dùng cho tổng đài siemens hipath 3800, có hỗ trợ hiển thị số gọi đến Xem thêm
LUNA2 - Bộ nguồn tổng đài siemens dùng cho hipath 3800
Nhớ sản phẩm

LUNA2 - Bộ nguồn tổng đài siemens dùng cho hipath 3800

6.325.000 ₫

LUNA2 - Card nguồn cho tổng đài siemens hipath 3800 Xem thêm
Tổng đài siemens hipath 3550
Nhớ sản phẩm

Tổng đài siemens hipath 3550

23.943.000 ₫

Khung chính tổng đài siemens hipath 3550. Version 8.0. Với 6 khe cắm nhỏ và 1 khe cắm lớn. Tích hợp sẵn nguồn - 8 cổng số - 4 máy lẻ analog - voicemail - thẻ nhớ - 1 cổng V24 dùng lập trình và tính cước Xem thêm
SLA24 - Card tổng đài siemens mở rộng 24 máy lẻ cho hipath 3550
Nhớ sản phẩm

SLA24 - Card tổng đài siemens mở rộng 24 máy lẻ cho hipath 3550

19.550.000 ₫

SLA24 - Card mở rộng 24 máy lẻ cho tổng đài siemens hipath 3550 Xem thêm
SLU8 - Card tổng đài siemens mở rộng 8 máy lẻ số cho hipath 3550
Nhớ sản phẩm

SLU8 - Card tổng đài siemens mở rộng 8 máy lẻ số cho hipath 3550

5.313.000 ₫

SLU8 - Card mở rộng 8 máy lẻ số cho tổng đài siemens hipath 3550 Xem thêm
SLAD8 - Card tổng đài siemens mở rộng 8 máy lẻ cho hipath 3550
Nhớ sản phẩm

SLAD8 - Card tổng đài siemens mở rộng 8 máy lẻ cho hipath 3550

5.313.000 ₫

SLAD8 - Card mở rộng 8 máy lẻ cho tổng đài siemens hipath 3550 Xem thêm
SLAD16 - Card tổng đài siemens mở rộng 16 máy lẻ cho hipath 3550
Nhớ sản phẩm

SLAD16 - Card tổng đài siemens mở rộng 16 máy lẻ cho hipath 3550

10.925.000 ₫

SLAD16 - Card mở rộng 16 máy lẻ cho tổng đài siemens hipath 3550 Xem thêm
TLANI4 - Card tổng đài siemens mở rộng 4 trung kế cho hipath 3550
Nhớ sản phẩm

TLANI4 - Card tổng đài siemens mở rộng 4 trung kế cho hipath 3550

5.175.000 ₫

TLANI4 - Card mở rộng 4 trung kế vào bưu điện cho tổng đài siemens hipath 3550 Xem thêm
TLANI8 - Card tổng đài siemens mở rộng 8 trung kế cho hipath 3550
Nhớ sản phẩm

TLANI8 - Card tổng đài siemens mở rộng 8 trung kế cho hipath 3550

6.325.000 ₫

TLANI8 - Card mở rộng 8 trung kế vào bưu điện cho tổng đài siemens hipath 3550 Xem thêm
Tổng đài Siemens OpenScape Business X5
Nhớ sản phẩm

Tổng đài Siemens OpenScape Business X5

0 ₫

Tổng đài Siemens OpenScape Business X5. Dung lượng tối đa: 60 kênh Siptrunk đầu vào (4 ITSP), 1 luồng E1, 68 máy lẻ analog hoặc, 500 license IP, 7 trạm phát không dây quản lý 32 máy cầm tay. Phần cứng gồm 6 khe cắm, 2 cổng lan, 1 cổng wan, 1 cổng usb Xem thêm
Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1120
Nhớ sản phẩm

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1120

5.474.000 ₫

Hết hàng

Tổng đài Siemens Hipath 1120 mở rộng tối đa 6 đường vào bưu điện, ra 16 máy lẻ, tích hợp sẵn chức năng hiển thị số gọi đến và hướng dẫn truy cập trực tiếp trên 6 đường bưu điện. Xem thêm
Hipath 1150: Tổng đài Siemens 2 đầu vào bưu điện 10 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Hipath 1150: Tổng đài Siemens 2 đầu vào bưu điện 10 máy lẻ

10.350.000 ₫

Hết hàng

Tổng đài Siemens Hipath 1150 mở rộng tối đa 10 đường vào bưu điện, ra 50 máy lẻ, tích hợp sẵn chức năng hiển thị số gọi đến và hướng dẫn truy cập trực tiếp trên 10 đường bưu điện. Xem thêm
Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1190
Nhớ sản phẩm

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1190

22.540.000 ₫

Tổng đài Siemens Hipath 1190 mở rộng tối đa 32 đường vào bưu điện, ra 140 máy lẻ, tích hợp sẵn chức năng hiển thị số gọi đến và hướng dẫn truy cập trực tiếp trên 10 đường bưu điện. Xem thêm
Tổng đài siemens hipath 1120 (4 đường vào ra 12 máy lẻ)
Nhớ sản phẩm

Tổng đài siemens hipath 1120 (4 đường vào ra 12 máy lẻ)

Từ: 575.000 ₫

Đến: 8.326.000 ₫

Tổng đài siemens hipath 1120 với 4 đường vào bưu điện ra 12 máy lẻ, tích hợp sẵn lời chào gọi vào, tích hợp sẵn hiển thị số, phù hợp văn phòng nhỏ, làm trung tâm trả lời khách hàng Xem thêm
Tổng đài siemens hipath 1120 (6 đường vào ra 16 máy lẻ)
Nhớ sản phẩm

Tổng đài siemens hipath 1120 (6 đường vào ra 16 máy lẻ)

Từ: 575.000 ₫

Đến: 10.603.000 ₫

Tổng đài siemens hipath 1120 với 6 đường vào bưu điện ra 16 máy lẻ, tích hợp sẵn lời chào gọi vào, tích hợp sẵn hiển thị số, phù hợp văn phòng nhỏ, làm trung tâm trả lời khách hàng Xem thêm

Từ 1 đến 27

  1. 1
  2. 2
Menu