Tổng đài Soho

Từ 1 đến 6

Tổng đài Soho 108 (1 vào 8 máy lẻ)
Nhớ sản phẩm

Tổng đài Soho 108 (1 vào 8 máy lẻ)

736.000 ₫

Hết hàng

Tổng đài Soho (PABX) 108 với 1 đường vào bưu điện ra 8 máy lẻ nội bộ, phù hợp cho các văn phòng nhỏ và gia đình Xem thêm
Tổng đài Soho 208 (2 vào 8 máy lẻ)
Nhớ sản phẩm

Tổng đài Soho 208 (2 vào 8 máy lẻ)

1.587.000 ₫

Hết hàng

Tổng đài Soho (PABX) 208 với 2 đường vào bưu điện ra 8 máy lẻ nội bộ, phù hợp cho các văn phòng nhỏ và gia đình Xem thêm
Tổng đài Soho 308 (3 vào 8 máy lẻ)
Nhớ sản phẩm

Tổng đài Soho 308 (3 vào 8 máy lẻ)

1.817.000 ₫

Hết hàng

Tổng đài Soho (PABX) 308 với 3 đường vào bưu điện ra 8 máy lẻ nội bộ, phù hợp cho các văn phòng nhỏ và trung bình Xem thêm
Tổng đài Soho 416 (4 vào 16 máy lẻ)
Nhớ sản phẩm

Tổng đài Soho 416 (4 vào 16 máy lẻ)

0 ₫

Hết hàng

Tổng đài Soho (PABX) 416 với 4 đường vào bưu điện ra 16 máy lẻ nội bộ, , phù hợp các văn phòng, cho nhà hàng, khách sạn, nhà máy, tiết kiệm chi phí. Xem thêm
Tổng đài Soho 424 (4 vào 24 máy lẻ)
Nhớ sản phẩm

Tổng đài Soho 424 (4 vào 24 máy lẻ)

0 ₫

Hết hàng

Tổng đài Soho (PABX) 424 với 4 đường vào bưu điện ra 24 máy lẻ nội bộ, , phù hợp các văn phòng, cho nhà hàng, khách sạn, nhà máy, tiết kiệm chi phí. Xem thêm
Tổng đài Soho 432 (4 vào 32 máy lẻ)
Nhớ sản phẩm

Tổng đài Soho 432 (4 vào 32 máy lẻ)

0 ₫

Hết hàng

Tổng đài Soho (PABX) 432 với 4 đường vào bưu điện ra 32 máy lẻ nội bộ, , phù hợp các văn phòng, cho nhà hàng, khách sạn, nhà máy, tiết kiệm chi phí. Xem thêm

Từ 1 đến 6

Menu