Tổng đài Trung Quốc

Cung cấp các dòng tổng đài điện thoại trung quốc, tổng đài điện thoại SOHO, tổng đài điện thoại TCL, tổng đài điện thoại IKE

Từ 1 đến 26

Tổng đài PABX MS108 - 1 đường vào bưu điện 8 máy lẻ nội bộ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài PABX MS108 - 1 đường vào bưu điện 8 máy lẻ nội bộ

1.610.000 ₫

Tổng đài điện thoại Pabx MS108. Dung lượng 1 đường vào bưu điện 8 máy lẻ nội bộ. Tích hợp hiện số gọi đến, hiện số khi chuyển máy và hiện số nội bộ. Lời chào trả lời tự động, Hạn chế máy lẻ gọi đi. Cài đặt số tùy chọn

Xem thêm
Tổng đài PABX CS308 -3 đường vào bưu điện 8 máy lẻ nội bộ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài PABX CS308 -3 đường vào bưu điện 8 máy lẻ nội bộ

2.645.000 ₫

Tổng đài điện thoại Pabx CS308. Dung lượng 3 đường vào bưu điện 8 máy lẻ nội bộ. Tích hợp hiện số gọi đến, hiện số khi chuyển máy và hiện số nội bộ. Lời chào trả lời tự động, Hạn chế máy lẻ gọi đi. Cài đặt số tùy chọn

Xem thêm
Tổng đài PABX CS416 -4 đường vào bưu điện 16 máy lẻ nội bộ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài PABX CS416 -4 đường vào bưu điện 16 máy lẻ nội bộ

3.634.000 ₫

Tổng đài điện thoại Pabx CS416. Dung lượng 4 đường vào bưu điện 16 máy lẻ nội bộ. Tích hợp hiện số gọi đến, hiện số khi chuyển máy và hiện số nội bộ. Lời chào trả lời tự động, Hạn chế máy lẻ gọi đi. Cài đặt số tùy chọn

Xem thêm
Tổng đài CP832 - 4 đường vào 16 máy lẻ nội bộ (Mở rộng tối đa 8 vào 32 máy lẻ)
Nhớ sản phẩm

Tổng đài CP832 - 4 đường vào 16 máy lẻ nội bộ (Mở rộng tối đa 8 vào 32 máy lẻ)

4.646.000 ₫

Tổng đài điện thoại Pabx CP832, Dung lượng 4 đường vào 16 máy lẻ. Tích hợp hiện số gọi từ ngoài vào, hiện số khi chuyển máy và hiện số gọi nội bộ. Lời chào trả lời tự động lên tới 60 giây. Chế độ làm việc chuyển đổi ngày và đêm tự động. Chức năng gọi đi bằng password. Hạn chế máy lẻ gọi đi, hạn chế thời gian gọi. Cài số máy lẻ tùy chọn. Cho phép mở rộng tối đa 8 đường vào 32 máy lẻ (cắm thêm card)

Xem thêm
Tổng đài CP832 cấu hình 4 vào 24 máy lẻ (Mở rộng tối đa 8 vào 32 máy lẻ)
Nhớ sản phẩm

Tổng đài CP832 cấu hình 4 vào 24 máy lẻ (Mở rộng tối đa 8 vào 32 máy lẻ)

Từ: 1.725.000 ₫

Đến: 6.371.000 ₫

Tổng đài điện thoại Pabx CP832, Dung lượng 4 đường vào 24 máy lẻ. Tích hợp hiện số gọi từ ngoài vào, hiện số khi chuyển máy và hiện số gọi nội bộ. Lời chào trả lời tự động lên tới 60 giây. Chế độ làm việc chuyển đổi ngày và đêm tự động. Chức năng gọi đi bằng password. Hạn chế máy lẻ gọi đi, hạn chế thời gian gọi. Cài số máy lẻ tùy chọn. Cho phép mở rộng tối đa 8 đường vào 32 máy lẻ (cắm thêm card) Xem thêm
Tổng đài CP832 cấu hình 4 vào 32 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài CP832 cấu hình 4 vào 32 máy lẻ

Từ: 3.450.000 ₫

Đến: 8.096.000 ₫

Tổng đài điện thoại Pabx CP832, Dung lượng 4 đường vào 32 máy lẻ. Tích hợp hiện số gọi từ ngoài vào, hiện số khi chuyển máy và hiện số gọi nội bộ. Lời chào trả lời tự động lên tới 60 giây. Chế độ làm việc chuyển đổi ngày và đêm tự động. Chức năng gọi đi bằng password. Hạn chế máy lẻ gọi đi, hạn chế thời gian gọi. Cài số máy lẻ tùy chọn. Xem thêm
Tổng đài CP1696 - 8 đường vào 48 máy lẻ nội bộ (Mở rộng tối đa 16 vào 96 máy lẻ)
Nhớ sản phẩm

Tổng đài CP1696 - 8 đường vào 48 máy lẻ nội bộ (Mở rộng tối đa 16 vào 96 máy lẻ)

17.917.000 ₫

Tổng đài điện thoại Pabx CP1696, Dung lượng 8 đường vào 48 máy lẻ. Tích hợp hiện số gọi từ ngoài vào, hiện số khi chuyển máy và hiện số gọi nội bộ. Lời chào trả lời tự động lên tới 60 giây. Chế độ làm việc chuyển đổi ngày và đêm tự động. Chức năng gọi đi bằng password. Hạn chế máy lẻ gọi đi, hạn chế thời gian gọi. Cài số máy lẻ tùy chọn. Cho phép mở rộng tối đa 16 đường vào 96 máy lẻ (cắm thêm card)

Xem thêm
Tổng đài CP1696 cấu hình 8 vào 56 máy lẻ (Cho phép mở rộng 16 vào 96 máy lẻ)
Nhớ sản phẩm

Tổng đài CP1696 cấu hình 8 vào 56 máy lẻ (Cho phép mở rộng 16 vào 96 máy lẻ)

Từ: 1.725.000 ₫

Đến: 19.642.000 ₫

Tổng đài điện thoại Pabx CP1696, Dung lượng 8 đường vào 56 máy lẻ. Tích hợp hiện số gọi từ ngoài vào, hiện số khi chuyển máy và hiện số gọi nội bộ. Lời chào trả lời tự động lên tới 60 giây. Chế độ làm việc chuyển đổi ngày và đêm tự động. Chức năng gọi đi bằng password. Hạn chế máy lẻ gọi đi, hạn chế thời gian gọi. Cài số máy lẻ tùy chọn. Cho phép mở rộng tối đa 16 đường vào 96 máy lẻ Xem thêm
Tổng đài CP1696 cấu hình 8 vào 64 máy lẻ (Cho phép mở rộng 16 vào 96 máy lẻ)
Nhớ sản phẩm

Tổng đài CP1696 cấu hình 8 vào 64 máy lẻ (Cho phép mở rộng 16 vào 96 máy lẻ)

Từ: 3.450.000 ₫

Đến: 21.367.000 ₫

Tổng đài điện thoại Pabx CP1696, Dung lượng 8 đường vào 64 máy lẻ. Tích hợp hiện số gọi từ ngoài vào, hiện số khi chuyển máy và hiện số gọi nội bộ. Lời chào trả lời tự động lên tới 60 giây. Chế độ làm việc chuyển đổi ngày và đêm tự động. Chức năng gọi đi bằng password. Hạn chế máy lẻ gọi đi, hạn chế thời gian gọi. Cài số máy lẻ tùy chọn. Cho phép mở rộng tối đa 16 đường vào 96 máy lẻ Xem thêm
Tổng đài CP1696 cấu hình 8 vào 96
Nhớ sản phẩm

Tổng đài CP1696 cấu hình 8 vào 96

Từ: 10.350.000 ₫

Đến: 28.267.000 ₫

Tổng đài điện thoại Pabx CP1696, Dung lượng 8 đường vào 96 máy lẻ. Tích hợp hiện số gọi từ ngoài vào, hiện số khi chuyển máy và hiện số gọi nội bộ. Lời chào trả lời tự động lên tới 60 giây. Chế độ làm việc chuyển đổi ngày và đêm tự động. Chức năng gọi đi bằng password. Hạn chế máy lẻ gọi đi, hạn chế thời gian gọi. Cài số máy lẻ tùy chọn. Cho phép mở rộng tối đa 16 đường vào 96 máy lẻ Xem thêm
Tổng đài D256A dung lượng từ 16 máy nhánh lên tối đa 256 máy
Nhớ sản phẩm

Tổng đài D256A dung lượng từ 16 máy nhánh lên tối đa 256 máy

22.885.000 ₫

Tổng đài D256A dung lượng từ 16 máy nhánh lên tối đa 256 máy, Full tính năng: Hiện số, lời chào, đặt phòng, báo thức, đổi số tùy chọn, hạn chế gọi đi, gọi tiết kiệm, tính cước, kết nối lưu điện... lâp trình bằng phần mềm Xem thêm
Tổng đài D256A - 8 đường vào 144 máy lẻ nội bộ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài D256A - 8 đường vào 144 máy lẻ nội bộ

Từ: 3.335.000 ₫

Đến: 76.935.000 ₫

Tổng đài D256A dung lượng 8 đường vào 144 máy lẻ analog, Full tính năng: Hiện số, lời chào, đặt phòng, báo thức, đổi số tùy chọn, hạn chế gọi đi, gọi tiết kiệm, tính cước, kết nối lưu điện... lâp trình bằng phần mềm Xem thêm
Tổng đài D256A - 16 đường vào 192 máy lẻ nội bộ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài D256A - 16 đường vào 192 máy lẻ nội bộ

Từ: 6.670.000 ₫

Đến: 97.175.000 ₫

Tổng đài D256A - 16 đường vào 192 máy lẻ nội bộ, Full tính năng: Hiện số, lời chào, đặt phòng, báo thức, đổi số tùy chọn, hạn chế gọi đi, gọi tiết kiệm, tính cước, kết nối lưu điện... lâp trình bằng phần mềm Xem thêm
Tổng đài D256A - 16 đường vào 224 máy lẻ nội bộ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài D256A - 16 đường vào 224 máy lẻ nội bộ

Từ: 6.670.000 ₫

Đến: 108.445.000 ₫

Tổng đài D256A - 16 đường vào 224 máy lẻ nội bộ, Full tính năng: Hiện số, lời chào, đặt phòng, báo thức, đổi số tùy chọn, hạn chế gọi đi, gọi tiết kiệm, tính cước, kết nối lưu điện... lâp trình bằng phần mềm Xem thêm
Tổng đài D256A - 16 đường vào 256 máy lẻ nội bộ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài D256A - 16 đường vào 256 máy lẻ nội bộ

Từ: 6.670.000 ₫

Đến: 119.715.000 ₫

Tổng đài D256A - 16 đường vào 256 máy lẻ nội bộ, Full tính năng: Hiện số, lời chào, đặt phòng, báo thức, đổi số tùy chọn, hạn chế gọi đi, gọi tiết kiệm, tính cước, kết nối lưu điện... lâp trình bằng phần mềm Xem thêm
Tổng đài PABX CS208 - 2 đường vào bưu điện 8 máy lẻ nội bộ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài PABX CS208 - 2 đường vào bưu điện 8 máy lẻ nội bộ

2.300.000 ₫

Hết hàng

Tổng đài điện thoại Pabx CS208. Dung lượng 2 đường vào bưu điện 8 máy lẻ nội bộ. Tích hợp hiện số gọi đến, hiện số khi chuyển máy và hiện số nội bộ. Lời chào trả lời tự động, Hạn chế máy lẻ gọi đi. Cài đặt số tùy chọn

Xem thêm
EX8 - Card mở rộng 8 máy lẻ cho tổng đài CP832, CP1696
Nhớ sản phẩm

EX8 - Card mở rộng 8 máy lẻ cho tổng đài CP832, CP1696

1.725.000 ₫

EX8 - Card mở rộng 8 máy lẻ cho tổng đài CP832 và CP1696, Xem thêm
Tổng đài CP16128 - 8 đường vào 48 máy lẻ nội bộ (Mở rộng tối đa 16 vào 128 máy lẻ)
Nhớ sản phẩm

Tổng đài CP16128 - 8 đường vào 48 máy lẻ nội bộ (Mở rộng tối đa 16 vào 128 máy lẻ)

0 ₫

Tổng đài điện thoại Pabx CP16128, Dung lượng 8 đường vào 48 máy lẻ. Tích hợp hiện số gọi từ ngoài vào, hiện số khi chuyển máy và hiện số gọi nội bộ. Lời chào trả lời tự động lên tới 60 giây. Chế độ làm việc chuyển đổi ngày và đêm tự động. Chức năng gọi đi bằng password. Hạn chế máy lẻ gọi đi, hạn chế thời gian gọi. Cài số máy lẻ tùy chọn. Cho phép mở rộng tối đa 16 đường vào 128 máy lẻ (cắm thêm card)

Xem thêm
Card 8 đường vào bưu điện DC8
Nhớ sản phẩm

Card 8 đường vào bưu điện DC8

3.335.000 ₫

Card 8 đường vào bưu điện DC8, cho phép kết nối tối đa 4 card trên tổng đài D256A lên tối đa 32 đường bưu điện Xem thêm
Card 16 máy lẻ analog cho tổng đài D256A
Nhớ sản phẩm

Card 16 máy lẻ analog cho tổng đài D256A

5.635.000 ₫

Card 16 máy lẻ analog DX16, dùng cho tổng đài D256A lên tối đa 256 máy lẻ analog Xem thêm
Tổng đài Soho 108 (1 vào 8 máy lẻ)
Nhớ sản phẩm

Tổng đài Soho 108 (1 vào 8 máy lẻ)

736.000 ₫

Hết hàng

Tổng đài Soho (PABX) 108 với 1 đường vào bưu điện ra 8 máy lẻ nội bộ, phù hợp cho các văn phòng nhỏ và gia đình Xem thêm
Tổng đài Soho 208 (2 vào 8 máy lẻ)
Nhớ sản phẩm

Tổng đài Soho 208 (2 vào 8 máy lẻ)

1.587.000 ₫

Hết hàng

Tổng đài Soho (PABX) 208 với 2 đường vào bưu điện ra 8 máy lẻ nội bộ, phù hợp cho các văn phòng nhỏ và gia đình Xem thêm
Tổng đài Soho 308 (3 vào 8 máy lẻ)
Nhớ sản phẩm

Tổng đài Soho 308 (3 vào 8 máy lẻ)

1.817.000 ₫

Hết hàng

Tổng đài Soho (PABX) 308 với 3 đường vào bưu điện ra 8 máy lẻ nội bộ, phù hợp cho các văn phòng nhỏ và trung bình Xem thêm
Tổng đài Soho 416 (4 vào 16 máy lẻ)
Nhớ sản phẩm

Tổng đài Soho 416 (4 vào 16 máy lẻ)

0 ₫

Hết hàng

Tổng đài Soho (PABX) 416 với 4 đường vào bưu điện ra 16 máy lẻ nội bộ, , phù hợp các văn phòng, cho nhà hàng, khách sạn, nhà máy, tiết kiệm chi phí. Xem thêm
Tổng đài Soho 424 (4 vào 24 máy lẻ)
Nhớ sản phẩm

Tổng đài Soho 424 (4 vào 24 máy lẻ)

0 ₫

Hết hàng

Tổng đài Soho (PABX) 424 với 4 đường vào bưu điện ra 24 máy lẻ nội bộ, , phù hợp các văn phòng, cho nhà hàng, khách sạn, nhà máy, tiết kiệm chi phí. Xem thêm
Tổng đài Soho 432 (4 vào 32 máy lẻ)
Nhớ sản phẩm

Tổng đài Soho 432 (4 vào 32 máy lẻ)

0 ₫

Hết hàng

Tổng đài Soho (PABX) 432 với 4 đường vào bưu điện ra 32 máy lẻ nội bộ, , phù hợp các văn phòng, cho nhà hàng, khách sạn, nhà máy, tiết kiệm chi phí. Xem thêm

Từ 1 đến 26

Menu