Tổng Đài Call Center

Cung cấp tổng đài tư vấn chăm sóc khách hàng 1800XXX và 1900XXX, hệ thống tổng đài tự động chăm sóc khách hàng, bình chọn kết quả, tự động thông báo, lịch nhắc làm việc...

Từ 1 đến 5

Tổng đài Call Center mini (Từ 5 đến 30 agent)
Nhớ sản phẩm

Tổng đài Call Center mini (Từ 5 đến 30 agent)

21.210.150 ₫

Tổng đài Call center mini. Phù hợp cho các trung tâm khách hàng với dung lượng từ 5 đến 30 agent. Hỗ trợ Ghi âm, ACD, IVR, POPUP, Click to dial, Note, Fax, Vocemail Xem thêm
Tổng đài điện thoai IP asterisk
Nhớ sản phẩm

Tổng đài điện thoai IP asterisk

0 ₫

Hỗ trợ khách hàng lắp đặt miễn phí tổng đài IP asterisk, không giới hạn máy lẻ, bảo hành 24 tháng, Ghi âm, voicemail, IVR, ACD, Gọi nội bộ, Call center.... Xem thêm
Tổng đài callcenter CT16 (16 đường vào và ra 100 máy lẻ SIP)
Nhớ sản phẩm

Tổng đài callcenter CT16 (16 đường vào và ra 100 máy lẻ SIP)

221.265.000 ₫

Tổng đài callcenter CT16, với 16 đường vào bưu điện, 100 máy lẻ IP Sip, chức năng IVR, ACD.., ứng dụng cho các trung tâm chăm sóc khách hàng, bình trọn kết quả.. Xem thêm
Tổng đài callcenter CT30 (30 đường vào và ra 100 máy lẻ SIP)
Nhớ sản phẩm

Tổng đài callcenter CT30 (30 đường vào và ra 100 máy lẻ SIP)

257.025.000 ₫

Tổng đài callcenter CT30, với 30 đường vào bưu điện, 100 máy lẻ IP Sip, chức năng IVR, ACD.., ứng dụng cho các trung tâm chăm sóc khách hàng, bình trọn kết quả.. Xem thêm
Tổng đài callcenter CT60 (60 đường vào và ra 100 máy lẻ SIP)
Nhớ sản phẩm

Tổng đài callcenter CT60 (60 đường vào và ra 100 máy lẻ SIP)

290.550.000 ₫

Tổng đài callcenter CT60, với 60 đường vào bưu điện, 100 máy lẻ IP Sip, chức năng IVR, ACD.., ứng dụng cho các trung tâm chăm sóc khách hàng, bình trọn kết quả.. Xem thêm

Từ 1 đến 5

Menu