Nhận RSS feed

Tổng Đài Điện Thoại

   Cung cấp tổng đài điện thoại PANASONIC, SIEMENS, LG, IP, Tổng đài Call Center. Giải pháp tổng đài cho Trung Tâm Tư Vấn Khách Hàng, Công ty, Tập Đoàn, Nhà hàng, Khách sạn. 

  Tư vấn triển khai các hệ thống tổng đài cho các Tập đoàn công ty nhiều chi nhánh, ngân hàng, công ty chứng khoán,.. Tạo thành hệ thống tổng đài đồng nhất, đơn giản vận hành và triển khai mở rộng chi nhánh thuận tiện.

>> Video hướng dẫn cài đặt lập trình tổng đài Panasonic, hỏi đáp về tổng đài Panasonic

Từ 55 đến 81

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
KX-TDA600-32-608: Tổng đài Panasonic 32 vào 608 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

KX-TDA600-32-608: Tổng đài Panasonic 32 vào 608 máy lẻ

Từ: 7.820.000 ₫

Đến: 446.637.000 ₫

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA600 với cấu hình 32 đường vào bưu điện ra 608 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 960 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, kết nối máy tính để tính cước, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng. Xem thêm
KX-TDA600-32-848: Tổng đài Panasonic 32 vào 848 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

KX-TDA600-32-848: Tổng đài Panasonic 32 vào 848 máy lẻ

Từ: 7.820.000 ₫

Đến: 596.367.000 ₫

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA600 với cấu hình 32 đường vào bưu điện ra 848 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 960 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, kết nối máy tính để tính cước, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng. Xem thêm
Hipath 1150-6-30: Tổng đài Siemens 6 đầu vào bưu điện 30 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Hipath 1150-6-30: Tổng đài Siemens 6 đầu vào bưu điện 30 máy lẻ

Từ: 6.670.000 ₫

Đến: 17.020.000 ₫

Hết hàng

Tổng đài siemens hipath 1150 với 6 đường vào bưu điện ra 30 máy lẻ, tích hợp sẵn lời chào gọi vào, tích hợp sẵn hiển thị số, phù hợp văn phòng trung bình, muốn mở rộng dung lượng về sau. Xem thêm
Hipath 1150-8-32: Tổng đài Siemens 8 đầu vào bưu điện 32 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Hipath 1150-8-32: Tổng đài Siemens 8 đầu vào bưu điện 32 máy lẻ

Từ: 3.335.000 ₫

Đến: 18.515.000 ₫

Tổng đài siemens hipath 1150 với 8 đường vào bưu điện ra 32 máy lẻ, tích hợp sẵn lời chào gọi vào, tích hợp sẵn hiển thị số, phù hợp văn phòng trung bình, muốn mở rộng dung lượng về sau. Nhạc chờ tùy chọn Xem thêm
Khunh chính tổng đài LG IPECS-MG300
Nhớ sản phẩm

Khunh chính tổng đài LG IPECS-MG300

0 ₫

Khung chính tổng đài IP LG MG300. Với 5 khe cắm mở rộng khung chính và khung phụ thêm 5 khe cắm, tích hợp sẵn 12 máy lẻ - 4 kênh disa hoặc voip - nguồn - 2 license IP softphone. Khả năng mở rộng tối đa 80 trung kế 120 máy lẻ, Xem thêm
Hipath 1150-4-44: Tổng đài Siemens 4 đầu vào bưu điện 44 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Hipath 1150-4-44: Tổng đài Siemens 4 đầu vào bưu điện 44 máy lẻ

Từ: 3.335.000 ₫

Đến: 20.217.000 ₫

Tổng đài siemens hipath 1150 với 4 đường vào bưu điện ra 44 máy lẻ, tích hợp sẵn lời chào gọi vào, tích hợp sẵn hiển thị số, phù hợp văn phòng trung bình, muốn mở rộng dung lượng về sau. Nhạc chờ tùy chọn Xem thêm
Hipath 1190-8-64: Tổng đài điện thoại Siemens 8 vào 64 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Hipath 1190-8-64: Tổng đài điện thoại Siemens 8 vào 64 máy lẻ

Từ: 6.532.000 ₫

Đến: 42.412.000 ₫

Tổng đài siemens hipath 1190 với 8 đường vào bưu điện ra 64 máy lẻ, tích hợp sẵn lời chào gọi vào, tích hợp sẵn hiển thị số, phù hợp văn phòng trung bình, muốn mở rộng dung lượng về sau. Nhạc chờ tùy chọn Xem thêm
LG LDK1248-3-8: Tổng đài LG với 3 đường vào bưu điện ra 8 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

LG LDK1248-3-8: Tổng đài LG với 3 đường vào bưu điện ra 8 máy lẻ

4.393.000 ₫

Tổng đài LG LDK1248 dung lượng 3 đường vào bưu điện ra 8 máy lẻ, tích hợp sẵn hiển thị số nội bộ, họp hội nghị 15 bên đồng thời, lưu 1000 log cuộc gọi trên tổng đài, thay đổi số từ 2 đến 4 số, 200 account code gọi đi, nhạc chờ tùy chọn. Khả năng mở rộng tối đa 12 đường vào ra 48 máy lẻ Xem thêm
 LG LDK1248-3-16: Tổng đài LG - 3 đường vào bưu điện ra 16 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

LG LDK1248-3-16: Tổng đài LG - 3 đường vào bưu điện ra 16 máy lẻ

Từ: 3.174.000 ₫

Đến: 7.567.000 ₫

Tổng đài LG LDK1248 dung lượng 3 đường vào bưu điện ra 16 máy lẻ, tích hợp sẵn hiển thị số nội bộ, họp hội nghị 15 bên đồng thời, lưu 1000 log cuộc gọi trên tổng đài, thay đổi số từ 2 đến 4 số, 200 account code gọi đi, nhạc chờ tùy chọn. Khả năng mở rộng tối đa 12 đường vào ra 48 máy lẻ Xem thêm
Tổng đài CP832 - 4 đường vào 16 máy lẻ nội bộ (Mở rộng tối đa 8 vào 32 máy lẻ)
Nhớ sản phẩm

Tổng đài CP832 - 4 đường vào 16 máy lẻ nội bộ (Mở rộng tối đa 8 vào 32 máy lẻ)

4.646.000 ₫

Tổng đài điện thoại Pabx CP832, Dung lượng 4 đường vào 16 máy lẻ. Tích hợp hiện số gọi từ ngoài vào, hiện số khi chuyển máy và hiện số gọi nội bộ. Lời chào trả lời tự động lên tới 60 giây. Chế độ làm việc chuyển đổi ngày và đêm tự động. Chức năng gọi đi bằng password. Hạn chế máy lẻ gọi đi, hạn chế thời gian gọi. Cài số máy lẻ tùy chọn. Cho phép mở rộng tối đa 8 đường vào 32 máy lẻ (cắm thêm card)

Xem thêm
Tổng đài PABX CS208 - 2 đường vào bưu điện 8 máy lẻ nội bộ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài PABX CS208 - 2 đường vào bưu điện 8 máy lẻ nội bộ

2.300.000 ₫

Hết hàng

Tổng đài điện thoại Pabx CS208. Dung lượng 2 đường vào bưu điện 8 máy lẻ nội bộ. Tích hợp hiện số gọi đến, hiện số khi chuyển máy và hiện số nội bộ. Lời chào trả lời tự động, Hạn chế máy lẻ gọi đi. Cài đặt số tùy chọn

Xem thêm
EX8 - Card mở rộng 8 máy lẻ cho tổng đài CP832, CP1696
Nhớ sản phẩm

EX8 - Card mở rộng 8 máy lẻ cho tổng đài CP832, CP1696

1.725.000 ₫

EX8 - Card mở rộng 8 máy lẻ cho tổng đài CP832 và CP1696, Xem thêm
Tổng đài CP16128 - 8 đường vào 48 máy lẻ nội bộ (Mở rộng tối đa 16 vào 128 máy lẻ)
Nhớ sản phẩm

Tổng đài CP16128 - 8 đường vào 48 máy lẻ nội bộ (Mở rộng tối đa 16 vào 128 máy lẻ)

0 ₫

Tổng đài điện thoại Pabx CP16128, Dung lượng 8 đường vào 48 máy lẻ. Tích hợp hiện số gọi từ ngoài vào, hiện số khi chuyển máy và hiện số gọi nội bộ. Lời chào trả lời tự động lên tới 60 giây. Chế độ làm việc chuyển đổi ngày và đêm tự động. Chức năng gọi đi bằng password. Hạn chế máy lẻ gọi đi, hạn chế thời gian gọi. Cài số máy lẻ tùy chọn. Cho phép mở rộng tối đa 16 đường vào 128 máy lẻ (cắm thêm card)

Xem thêm
LDK1248-6-24: Tổng đài LG - 6 đường vào bưu điện ra 24 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

LDK1248-6-24: Tổng đài LG - 6 đường vào bưu điện ra 24 máy lẻ

Từ: 4.393.000 ₫

Đến: 10.718.000 ₫

Tổng đài LG LDK1248 dung lượng 6 đường vào bưu điện ra 24 máy lẻ, tích hợp sẵn hiển thị số nội bộ, họp hội nghị 15 bên đồng thời, lưu 1000 log cuộc gọi trên tổng đài, thay đổi số từ 2 đến 4 số, 200 account code gọi đi, nhạc chờ tùy chọn. Khả năng mở rộng tối đa 12 đường vào ra 48 máy lẻ Xem thêm
LDK1248-12-48: Tổng đài LG -12 đường vào bưu điện ra 48 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

LDK1248-12-48: Tổng đài LG -12 đường vào bưu điện ra 48 máy lẻ

Từ: 4.393.000 ₫

Đến: 24.863.000 ₫

Tổng đài LG LDK1248 dung lượng 12 đường vào bưu điện ra 48 máy lẻ, tích hợp sẵn hiển thị số nội bộ, họp hội nghị 15 bên đồng thời, lưu 1000 log cuộc gọi trên tổng đài, thay đổi số từ 2 đến 4 số, 200 account code gọi đi, nhạc chờ tùy chọn. Khả năng mở rộng tối đa 12 đường vào ra 48 máy lẻ Xem thêm
GXE5024: Tổng đài IP Grandstream với 4 đường vao 100 máy lẻ SIP
Nhớ sản phẩm

GXE5024: Tổng đài IP Grandstream với 4 đường vao 100 máy lẻ SIP

0 ₫

Tổng đài IP GXE5024, dung lượng 4 đường vào bưu điện ra 2 máy lẻ thường và 100 máy lẻ IP SIP, chức năng lời chào (IVR nhiều mức), tạo phòng họp hội nghị conference và IP video conference, voicemail cho từng máy lẻ, vận hành đơn giản Xem thêm
GXE5028: Tổng đài điện thoại IP Grandstream 8 vào 100 máy lẻ IP
Nhớ sản phẩm

GXE5028: Tổng đài điện thoại IP Grandstream 8 vào 100 máy lẻ IP

0 ₫

Tổng đài IP GXE5028, dung lượng 8 đường vào bưu điện ra 2 máy lẻ thường và 100 máy lẻ IP SIP, chức năng lời chào (IVR nhiều mức), tạo phòng họp hội nghị conference và IP video conference, voicemail cho từng máy lẻ, vận hành đơn giản Xem thêm
GXE5028-8-34-68: Tổng đài IP 8 vào 34 máy lẻ analog và 68 máy lẻ IP
Nhớ sản phẩm

GXE5028-8-34-68: Tổng đài IP 8 vào 34 máy lẻ analog và 68 máy lẻ IP

Từ: 0 ₫

Đến: 24.150.000 ₫

Tổng đài IP grandstream GXE5028 dung lượng 8 đường vào bưu điện ra 34 máy lẻ analog và 68 máy lẻ VoIP SIP, chức năng IVR, ACD, không giới hạn khoảng cách đàm thoại, Thiết lập tổng đài callcenter Xem thêm
GXE5028-8-42-60: Tổng đài IP 8 vào 42 máy lẻ analog 60 máy lẻ IP
Nhớ sản phẩm

GXE5028-8-42-60: Tổng đài IP 8 vào 42 máy lẻ analog 60 máy lẻ IP

Từ: 0 ₫

Đến: 29.325.000 ₫

Tổng đài IP grandstream GXE5028 dung lượng 8 đường vào bưu điện ra 42 máy lẻ analog và 60 máy lẻ VoIP SIP, chức năng IVR, ACD, không giới hạn khoảng cách đàm thoại, Thiết lập tổng đài callcenter Xem thêm
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 24 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 24 máy lẻ

Từ: 5.060.000 ₫

Đến: 29.440.000 ₫

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100D với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 24 máy lẻ, hỗ trợ hiển thị số, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng... Xem thêm
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 32 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 32 máy lẻ

Từ: 5.060.000 ₫

Đến: 36.225.000 ₫

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100D với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 32 máy lẻ, hỗ trợ hiển thị số, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng... Xem thêm
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 40 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 40 máy lẻ

Từ: 5.060.000 ₫

Đến: 36.685.000 ₫

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100D với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 40 máy lẻ, hỗ trợ hiển thị số, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng... Xem thêm
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 72 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 72 máy lẻ

Từ: 5.060.000 ₫

Đến: 44.850.000 ₫

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100D với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 72 máy lẻ, hỗ trợ hiển thị số, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng... Xem thêm
KX-TDA100-8-40: Tổng đài điện thoại Panasonic 8 vào 40 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

KX-TDA100-8-40: Tổng đài điện thoại Panasonic 8 vào 40 máy lẻ

Từ: 2.622.000 ₫

Đến: 35.627.000 ₫

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100 với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 40 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 64 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, kết nối máy tính để tính cước, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng. Xem thêm
Tổng đài Panasonic KX-TDA100D - 8 đường vào 96 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài Panasonic KX-TDA100D - 8 đường vào 96 máy lẻ

Từ: 5.060.000 ₫

Đến: 52.555.000 ₫

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100D với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 96 máy lẻ, hỗ trợ hiển thị số, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng... Xem thêm
Tổng đài Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 120 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 120 máy lẻ

Từ: 5.060.000 ₫

Đến: 60.260.000 ₫

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100D với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 120 máy lẻ, hỗ trợ hiển thị số, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng... Xem thêm
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 120 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D - 8 vào 120 máy lẻ

Từ: 10.120.000 ₫

Đến: 65.320.000 ₫

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100D với cấu hình 16 đường vào bưu điện ra 120 máy lẻ, hỗ trợ hiển thị số, kết nối Voip, E1, ISDN, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng... Xem thêm

Từ 55 đến 81

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Menu