Thiết bị SIM VoIP

Thật tuyệt vời và tiện dụng với thiết bị kết nối SIM di động

- Cho phép gọi điện giảm cước phí lên tới 800%

- Giám sát toàn bộ cuộc gọi đến và đi

- Cho phép gửi và nhận tin nhắn SMS qua Email

- Phần mềm miễn phí gửi tin nhắn hàng loạt theo từng người, nhóm người... theo từng chủ đề từ bất kỳ đâu

- Tự động định tuyến số điện thoại gọi ra theo nhà mạng, tức là gọi số của nhà mạng nào thì tự động định tuyến qua SIM của nhà mạng đó,

- Hạn chế mỗi cuộc gọi được kéo dài bao nhiêu phút (Cái này áp dụng với các nhà mạng khuyến mại gọi miễn phí mỗi cuộc gọi),

- Hạn chế mỗi sim được gọi bao nhiêu phút mỗi tháng,

- Kết nối với tổng đài analog, tổng đài ip, điện thoại IP, phần mềm softphone trên PC...

Từ 1 đến 15

Card giao tiếp GSM 1 kênh sim di động kết nối VoIP TG100
Nhớ sản phẩm

Card giao tiếp GSM 1 kênh sim di động kết nối VoIP TG100

0 ₫

Card giao tiếp GSM 1 kênh sim di động TG100, kết nối mọi tổng đài IP asterisk, Freepbx, Elastix, Panasonic, Siemens.. Phân nhóm gọi đi, chức năng SMS, hỗ trợ API cho việc viết phần mềm nhận và gửi SMS qua thiết bị Xem thêm
Card giao tiếp GSM 2 kênh sim di động kết nối VoIP TG200
Nhớ sản phẩm

Card giao tiếp GSM 2 kênh sim di động kết nối VoIP TG200

0 ₫

Card giao tiếp GSM 2 kênh sim di động TG200, kết nối mọi tổng đài IP asterisk, Freepbx, Elastix, Panasonic, Siemens.. Phân nhóm gọi đi, chức năng SMS, hỗ trợ API cho việc viết phần mềm nhận và gửi SMS qua thiết bị Xem thêm
Gateway giao tiếp 4 SIM SMG4004
Nhớ sản phẩm

Gateway giao tiếp 4 SIM SMG4004

0 ₫

Gateway giao tiếp 4 SIM di động SMG4004. Kết nối với tổng đài IP Asterisk, Panasonic, Siemens, Softphone, FXS gateway, SIP Account. Gọi đi tiết kiệm 800% cước di động. Kết nối nhiều IP Server, Kết nối nhiều thiết bị đầu cuối. Hỗ trợ SMS gửi tin nhắn Xem thêm
Gateway giao tiếp 8 SIM SMG4008
Nhớ sản phẩm

Gateway giao tiếp 8 SIM SMG4008

0 ₫

Thiết bị cắm SIM SMG4008 - 8 SIM. Kết nối với tổng đài IP Asterisk, Panasonic, Siemens, Softphone, FXS gateway, SIP Account. Gọi đi tiết kiệm 800% cước di động. Kết nối nhiều IP Server, Kết nối nhiều thiết bị đầu cuối. Hỗ trợ SMS gửi tin nhắn Xem thêm
Gateway giao tiếp 16 SIM SMG4016
Nhớ sản phẩm

Gateway giao tiếp 16 SIM SMG4016

0 ₫

Thiết bị cắm SIM SMG4016 - 16 SIM. Kết nối với tổng đài IP Asterisk, Panasonic, Siemens, Softphone, FXS gateway, SIP Account. Gọi đi tiết kiệm 800% cước di động. Kết nối nhiều IP Server, Kết nối nhiều thiết bị đầu cuối. Hỗ trợ SMS gửi tin nhắn Xem thêm
Gateway giao tiếp 32 SIM SMG4032
Nhớ sản phẩm

Gateway giao tiếp 32 SIM SMG4032

0 ₫

Thiết bị cắm SIM SMG4032 - 32 SIM. Kết nối với tổng đài IP Asterisk, Panasonic, Siemens, Softphone, FXS gateway, SIP Account. Gọi đi tiết kiệm 800% cước di động. Kết nối nhiều IP Server, Kết nối nhiều thiết bị đầu cuối. Hỗ trợ SMS gửi tin nhắn Xem thêm
Card giao tiếp GSM 4 kênh sim di động kết nối VoIP TG400
Nhớ sản phẩm

Card giao tiếp GSM 4 kênh sim di động kết nối VoIP TG400

0 ₫

Card giao tiếp GSM 4 kênh sim di động TG400, kết nối mọi tổng đài IP asterisk, Freepbx, Elastix, Panasonic, Siemens.. Phân nhóm gọi đi, chức năng SMS, hỗ trợ API cho việc viết phần mềm nhận và gửi SMS qua thiết bị Xem thêm
Card giao tiếp GSM 8 kênh sim di động kết nối VoIP TG800
Nhớ sản phẩm

Card giao tiếp GSM 8 kênh sim di động kết nối VoIP TG800

22.425.000 ₫

Card giao tiếp GSM 8 kênh sim di động TG800, kết nối mọi tổng đài IP asterisk, Freepbx, Elastix, Panasonic, Siemens.. Phân nhóm gọi đi, chức năng SMS, hỗ trợ API cho việc viết phần mềm nhận và gửi SMS qua thiết bị Xem thêm
Card giao tiếp GSM 16 kênh sim di động kết nối VoIP TG1600
Nhớ sản phẩm

Card giao tiếp GSM 16 kênh sim di động kết nối VoIP TG1600

43.355.000 ₫

Card giao tiếp GSM 16 kênh sim di động TG1600, kết nối mọi tổng đài IP asterisk, Freepbx, Elastix, Panasonic, Siemens.. Phân nhóm gọi đi, chức năng SMS, hỗ trợ API cho việc viết phần mềm nhận và gửi SMS qua thiết bị Xem thêm
Card gắn sim di động GSM gateway 1 cổng DWG2000-1G
Nhớ sản phẩm

Card gắn sim di động GSM gateway 1 cổng DWG2000-1G

5.175.000 ₫

Card gắn sim di động GSM gateway 1 cổng DWG2000-1G, Sử dụng cho mọi tổng đài điện thoại IP Freepbx, Elastix, Trixbox,..Các tổng đài hỗ trợ Siptrunk

Xem thêm
Card gắn sim di động GSM gateway 4 cổng DWG2000-4G
Nhớ sản phẩm

Card gắn sim di động GSM gateway 4 cổng DWG2000-4G

15.870.000 ₫

Card gắn sim di động GSM gateway 4 cổng DWG2000-4G, Sử dụng cho mọi tổng đài điện thoại IP Freepbx, Elastix, Trixbox,..Các tổng đài hỗ trợ Siptrunk. Cho phép gắn 4 SIM di động sử dụng đồng thời

Xem thêm
Card gắn sim di động GSM gateway 8 cổng DWG2000-8G
Nhớ sản phẩm

Card gắn sim di động GSM gateway 8 cổng DWG2000-8G

22.770.000 ₫

Card gắn sim di động GSM gateway 8 cổng DWG2000-8G, Sử dụng cho mọi tổng đài điện thoại IP Freepbx, Elastix, Trixbox,..Các tổng đài hỗ trợ Siptrunk. Cho phép gắn 8 SIM di động sử dụng đồng thời

Xem thêm
Card gắn sim di động GSM gateway 16 cổng DWG2000-16G
Nhớ sản phẩm

Card gắn sim di động GSM gateway 16 cổng DWG2000-16G

40.940.000 ₫

Card gắn sim di động GSM gateway 16 cổng DWG2000-16G, Sử dụng cho mọi tổng đài điện thoại IP Freepbx, Elastix, Trixbox,..Các tổng đài hỗ trợ Siptrunk. Cho phép gắn 16 SIM di động sử dụng đồng thời

Xem thêm
Card gắn sim di động GSM gateway 32 cổng DWG2000-32G
Nhớ sản phẩm

Card gắn sim di động GSM gateway 32 cổng DWG2000-32G

0 ₫

Card gắn sim di động GSM gateway 32 cổng DWG2000-32G, Sử dụng cho mọi tổng đài điện thoại IP Freepbx, Elastix, Trixbox,..Các tổng đài hỗ trợ Siptrunk. Cho phép gắn 32 SIM di động sử dụng đồng thời

Xem thêm
TG201 - Card giao tiếp GSM 2 kênh sim di động kết nối VoIP
Nhớ sản phẩm

TG201 - Card giao tiếp GSM 2 kênh sim di động kết nối VoIP

11.730.000 ₫

Card giao tiếp GSM 2 kênh sim di động TG201 thoại kết nối VoIP, có chức năng hiển thị số, sử dụng đơn giản, cho sim vào cắm là có thể thoại luôn không cần phải cài đặt Xem thêm

Từ 1 đến 15

Menu