Hotline: 1900.6050

Email: Thienan@tongdai.vn

Thiết bị SIM Analog

Thiết bị cắm sim này là loại đơn giản nhất:

- Kêt nối trực tiếp các điện thoại analog để thực hiện cuộc gọi

- Kết nối trực tiếp vào các trung kế (Đường vào) tổng đài điện thoại analog như Panasonic, Siemens, LG... để các máy lẻ nội bộ bên trong có thể thực hiện gọi ra và gọi vào như thông thường