Các vấn đề thường gặp trong quá trình triển khai và sử dụng hệ thống camera quan sát. Các chú ý cần thiết trong quá trình chọn lựa giải pháp lắp đặt hệ thống camera quan sát.