Hướng dẫn đấu dây tổng đài Panasonic KX-NS300, cách cắm card, kết nối khung mở rộng, đấu nối bàn lập trình, đấu nối máy nhánh điện thoại... và cài đặt

1. Đấu dây trên khung tổng đài

- KX-NS5180 (LCOT6): Jack kết nối đường vào bưu điện

- KX-NS5174 (MCSLC16): Card 16 cổng máy lẻ sử dụng điện thoại analog

- KX-NS5173 (MCSLC8): Card 8 cổng máy lẻ sử dụng điện thoại analog

- KX-NS5170 (DHLC4): Card 4 máy lẻ số và 4 máy lẻ analog đồng thời

- DLC2: Cổng số dùng kết nối máy điện thoại số, điện thoại lễ tân (có sẵn trên tổng đài)

- KX-NS5171 (DLC8): Card 8 máy lẻ số

- KX-NS5172 (DLC16): Card 16 máy lẻ số

Chú ý: Mỗi cổng gồm 8 chân và chia thành từng cặp như bên dưới, đánh dấu theo mầu cho dễ, như hình dưới các bạn thấy cắp 1-1 tương ứng cho một số, tương tự 2-2; 3-3; n-n mỗi cặp cho một số máy nhánh

Đấu nối dây tổng đài KX-NS300

2. Đấu dây cho các loại card mở rộng

Đấu nối dây tổng đài KX-NS300

3. Đấu dây bàn lễ tân, điện thoại lập trình: 2 chân ngoài trên máy điện thoại lễ tân (đánh dấu đỏ) đấu vào cặp 1-1 đầu tiên trên cổng DLC2 (khoanh đỏ như hình)

kết nối bàn lập trình tổng đài

4. Kết nối các khung tổng đài

Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 6 vào 128 máy lẻ-----------------------------------------------------------------

Hướng dẫn khác:

1. Hướng dẫn đấu nối tổng đài Panasonic KX-NS300

2. Hướng dẫn kết nối card E1-ISDN

3. Hướng dẫn kết nối máy lẻ điện thoại IP

4. Hướng dẫn kết nối trung kế IP

5. Hướng dẫn kết nối 2 hay nhiều tổng đài thông qua IP

6. Backup và Restore tổng đài KX-NS300

7. Hướng dẫn sử dụng tổng đài KX-NS300