Công ty tôi có đầu số 1900 và 5 điểm bán hàng phân tán ở nhiều tỉnh thành, khả năng mở rộng lên đến 20 điểm bán hàng trong tương lai, mỗi điểm có 4 đến 6 người hỗ trợ bán hàng trực tuyến, vậy làm sao khi khách hàng gọi đến cuộc gọi đi đến nhóm người cần gặp và làm sao tôi có thể quản lý được các cuộc gọi đó?