Grandstream Hà NộiHội nghị Grandstream tại Hà Nội ngày 23/4/2015.

SHERATON HANOI HOTEL
K5 Nghi Tam, 11 Xuan Dieu Street, Tay Ho District, Hanoi

Thiên An Minh và Grandstream tổ chức buổi hội nghị giới thiệu giải pháp Grandstream tại Hà Nội, gồm nhiều thiết bị: IP Phone, Tổng đài IP, Thiết bị hội nghị truyền hình

Hình ảnh buổi hội nghị các sản phẩm Granstream tại Hà Nội

Grandstream 1 Grandstream 2 Grandstream 3 Grandstream 4 Grandstream 5 Grandstream 6 Grandstream 7 Grandstream HN Grandstream HN1 Grandstream HN2 Grandstream HN3 Grandstream HN4