Hướng dẫn nhận FAX và Voicemail từ tổng đài IP Grandstream vào Email người sử dụng

A. Cài đặt gửi email cho Fax/Voicemail/Password/Conference... trên tổng đài điện thoại.

- Cấu hình thông tin chung cho phần gửi mail

Cài đặt email cho tổng đài IP

- Cấu hình cho phần mã xác thực

Cài đặt email cho tổng đài IP

Chú ý sau khi cài đặt tài khoản xong nhớ test ok thì mới tính đến bước 2

B. Cấu hình nhận fax gửi vào email và gửi fax đi từ bất kỳ đâu

1. Cài đặt nhận fax gửi vào Email

Vào Internal Options -> Fax/T.38 -> Tạo số fax ảo là 7200 chuyển vào Email khi có bản fax đến

Cài đặt email cho tổng đài IP

- Cài đặt gọi đến đổ chuông vào số fax này

Fax 2

2. Cấu hình gửi fax đi

a. Tạo tài khoản cho máy lẻ như hình dưới, ví dụ cho số máy lẻ là 400

Fax

Fax 1

b. Log vào tài khoản của máy lẻ

- Vào địa chỉ IP của tổng đài và đăng nhập với tài khoản 400 ta vừa thiết lập bên trên

Fax 3

- Khi log vào giao diện ta được màn hình như sau, chú ý file gửi fax là chuẩn pdf

Fax 4

C. Cấu hình gửi Voiemail/lịch họp conference/khôi phục password vào Email

Cài đặt email cho tổng đài IP

(Chạy tốt nhất cho tài khoản Gmail)