Hướng dẫn sử dụng tổng đài Panasonic KX-NS300

Hướng dẫn sử dụng tổng đài Panasonic KX-NS300. Chuyển máy, Cướp máy, Gọi đi bằng Password, đàm thoại hội nghị, ghi âm lời chào

Hướng dẫn sử dụng tổng đài KX-NS300

1.   Thực hiện cuộc gọi :

* Gọi nội bộ: Nhấc máy → Ext Số máy nhánh.

* Gọi ra bên ngoài: Nhấc máy 9 → Số điện thoại cần gọi

2. Gọi bằng mã: (Account Code)

* Nhấc máy → *47* → Mã (Verified code + PIN code)9 → Số điện thoại.

3. Chuyển máy

* Từ máy lễ tân: Đang đàm thoại Nhấn  TRANSFER  hoặc  FLASH →   Ext  Số  máy  nhánh  cần  truyền  tới →   Đặt  máy xuống.

* Từ máy lẻ thông thường: Đang đàm thoại nhấn  FLASH →   Ext  Số  máy  nhánh  cần  truyền  tới →   Đặt  máy xuống.

4. Cướp cuộc gọi (Nhấc máy thay)

* Cướp trực tiếp máy nhánh: Nhấc máy → *41Ext Số máy nhánh

* Cướp theo nhóm: Nhấc máy → *40 01 (trong đó 01 là số nhóm mặc định)

(Thay đổi nhóm: Vào PBX Configuration -> Extension -> Wired extension -> Extension settings -> Tại cột User Group, mặc định tất cả là 1 tức là group 01)

5. Conference: (Đàm thoại hội nghị)

* Bàn lễ tân: Đang nói → CONF hoặc TRANSFER → Số điện thoại thứ 3 (có thể gọi số
bên ngoài, nhớ bấm 9 hoặc 0 trước khi gọi) → Nói chuyện riêng → CONF → nói
chuyện 3 bên. (Tiếp tục làm như vậy để mời bên thứ 4, 5 … đến 8, vào nói chuyện cùng)
* Điện thoại thường: Đang nói → FLASH hoặc dập tổ hợp → Số điện thoại → Nói chuyện riêng → FLASH hoặc dập tổ hợp → 3 → Nói chuyện 3 bên. (Chỉ thiết lập được cuộc gọi 3 bên)

6. Khoá bàn phím: (Ext lock)

* To lock (khoá)   : Nhấc máy → Nhấn *771TÚT… → Đặt máy xuống.

* To Unlock (mở khoá)  :  Nhấc  máy →  Nhấn *770 →  Mã Ext  PINTÚT… → Đặt máy xuống .

(Extention PIN được tạo ra bằng lệnh 005  hoặc mục 4.1.1 Extention Settings với lập trình

bằng PC)

7.  Xoá dịch vụ đã cài đặt tại các số nội bộ: (Reset your Extention)

  Nhấc máy → *790 hoặc *7900 → TÚT… →         Đặt máy xuống

8. Tránh làm phiền: (DND– Tắt chuông)

  Nhấc máy → *71 →    0: Tất cả          → 1: Đặt / 2: Bỏ → TÚT… → Đặt máy xuống

                                1: Cuộc gọi từ bên ngoài

                                2: Cuộc gọi nội bộ

9.  Call Forward: (Chuyển hướng cuộc gọi )

Nhấc máy   → *71 →  Loại cuộc gọi (0-2) -> Mã dịch vụ (0-5)  →   số điện thoại cần chuyển   → #

Trong đó:

* Loại cuộc gọi:

0 – Cả gọi nội bộ và gọi từ ngoài vào;

1: Cuộc gọi từ ngoài trung kế bưu điện vào;

2: Chỉ cuộc gọi nội bộ

* Mã dịch vụ:

0: Hủy dịch vụ chuyển

2 : Tất cả các cuộc gọi

3 : Khi bận

4 : Không trả lời

5 : Bận / Không trả lời

Ví dụ 1: Các cuộc gọi đến máy 100 sẽ tự động chuyển sang máy 101

– Thao tác tại máy 100: Nhấc máy *710 2 101#

Ví dụ 2: Các cuộc gọi đến máy 100 sẽ tự động chuyển đến số di động 0915.185.389

– Thao tác tại máy 100: Nhấc máy *710 2 9 0915.185.389# (thêm số 9 để chiếm trung kế gọi ra ngoài)

Ví dụ 3: Hủy các dịch vụ chuyển cuộc gọi (forward)

– Thao tác tại máy 100: Nhấc máy *710# hoặc *7100# hoặc *710

10. Đặt thời gian không trả lời:

–  Nhấc máy → *713 → Thời gian (tính bằng giây [00 → 99]) → TÚT → Đặt máy xuống.

11. Khoá bàn phím từ xa:  

  *  Mở Khoá      : Nhấc máy → *782Ext Số máy nhánh → Đặt máy xuống .

    *  Khoá            : Nhấc máy → *783Ext Số máy nhánh → Đặt máy xuống .

12. Ghi âm lời chào tổng đài điện thoại Panasonic 

* Ghi âm: Nhấc máy ấn *361 501 sau tiếng tút thì đọc.đoc xong ấn STORE để lưu lại.

* Nghe lại: Muốn nghe lại nhấc máy ấn *362 501 để nghe lại .

* Xóa lời chào: *360 501


Hướng dẫn khác:

1. Hướng dẫn đấu nối tổng đài Panasonic KX-NS300

2. Hướng dẫn kết nối card E1-ISDN

3. Hướng dẫn kết nối máy lẻ điện thoại IP

4. Hướng dẫn kết nối trung kế IP

5. Hướng dẫn kết nối 2 hay nhiều tổng đài thông qua IP

6. Backup và Restore tổng đài KX-NS300

7. Hướng dẫn sử dụng tổng đài KX-NS300

Liên hệ

Bộ phát Wifi 6 GWN7660LR. Hỗ trợ 256+ người dùng . Cự ly 250 mét.…

Liên hệ

Bộ phát Wifi GWN7615. Hỗ trợ 200+ người dùng . Cự ly 175 mét. Công…

Liên hệ

Bộ phát wifi 6 GWN7664LR, Wifi ngoài trời với 750 user, băng thông 3.55Gb, 2…

Liên hệ

Bộ phát wifi inwall GWN7624, sử dụng cho cho khách sạn 4*-6*; wifi băng tần…

Liên hệ

Bộ phát Wifi GWN7625. Hỗ trợ 200+ người dùng . Cự ly 175 mét. Công…

5.500.000 

Thiết Bị Wifi Grandstream GWN7600LR. Hỗ trợ 450 người dùng đồng thời. Cự ly 300 mét.…

Liên hệ

Bộ phát Wifi Grandstream GWN7630LR. Hỗ trợ 200 người dùng đồng thời. Cự ly 350 mét.…

Liên hệ

Tổng băng thông 1.266Gbps với các cổng Gigabit tự động cảm biến 5x Băng tần…

Liên hệ

Thiết bị wifi Grandstream GWN7630, 2 cổng mạng Gigabit PoE/Net, 200+ người dùng, Miễn phí…

Liên hệ

Bộ phát wifi inwall GWN7602, sử dụng cho cho khách sạn 3*-6*; wifi băng tần…

Liên hệ

Bộ phát wifi 6 GWN7664, 750 user, băng thông 3.55Gb, 2 cổng mạng 2.5/1G hỗ…

Hết hàng
2.390.000 

Bộ phát Wifi GWN7600. Hỗ trợ 450 người dùng đồng thời. Cự ly 165 mét. Auto…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.