Bộ đàm trung tâm

27.350.000 

Bộ thu phát Motorola CDR700 dùng làm bộ phát trung tâm chuyển tiếp cho các…