Hotline: 1900.6050

Email: Thienan@tongdai.vn

Camera giám sát Avtech

Xem như là Danh sách Dạng lưới

15 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. Camera giám sát Avtech AVC452 zAp - 600TVL (hồng ngoại)

  1.840.000 ₫

  Camera giám sát màu hồng ngoại, 1/3 H.R Color CCD Sony Effio DSP, độ phân giải 600TVL, độ nhạy sáng 0.1 lux (IR ON), hồng ngoại cự li trên 15m, ống kính cố định 3.6mm, góc quan sát 92°, tiêu chuẩn ngoài trời. 

  Tìm hiểu thêm
 2. Camera giám sát Avtech AVC452 zp - 520TVL (hồng ngoại)

  1.840.000 ₫

  Camera giám sát màu hồng ngoại, 1/3 H.R Color CCD, độ phân giải StandardTVL, độ nhạy sáng 0.3 lux (IR ON), hồng ngoại cự li trên 40m, ống kính cố định 3.6mm, góc quan sát 92.6°, tiêu chuẩn ngoài trời. 

  Tìm hiểu thêm
 3. Camera giám sát Avtech KPC149 zHp - 520TVL (hồng ngoại)

  1.725.000 ₫

  Camera giám sát màu hồng ngoại, 1/3 H.R Color CCD, độ phân giải StandardTVL, độ nhạy sáng 0.1 lux (IR ON), hồng ngoại cự li trên 40m, ống kính cố định 6mm, góc quan sát 54°, tiêu chuẩn ngoài trời. 

  Tìm hiểu thêm
 4. Camera giám sát Avtech KPC148 zEp - 520TVL (hồng ngoại)

  1.518.000 ₫

  Camera giám sát màu hồng ngoại, 1/3 H.R Color CCD, độ phân giải StandardTVL, độ nhạy sáng 0.3 lux (IR ON), hồng ngoại cự li trên 35m, ống kính cố định 6mm, góc quan sát 54°, tiêu chuẩn ngoài trời. 

  Tìm hiểu thêm
 5. Camera giám sát Avtech KPC139 zDp - StandardTVL (hồng ngoại)

  1.173.000 ₫

  Camera giám sát màu hồng ngoại, 1/3 H.R Color CCD, độ phân giải StandardTVL, độ nhạy sáng 0.2 lux (IR ON), hồng ngoại cự li trên 15m, ống kính cố định 3.6mm, góc quan sát 92.6°.

  Tìm hiểu thêm
 6. Camera giám sát Avtech KPC139 zEp - 520TVL (hồng ngoại)

  1.380.000 ₫

  Camera giám sát màu hồng ngoại, 1/3 H.R Color CCD, độ phân giải StandardTVL, độ nhạy sáng 0.2 lux (IR ON), hồng ngoại cự li trên 15m, ống kính cố định 3.6mm, góc quan sát 92.6°.

  Tìm hiểu thêm
 7. Camera giám sát Avtech KPC138 zDltp - StandardTVL (hồng ngoại)

  989.000 ₫

  Camera giám sát màu hồng ngoại, 1/3 H.R Color CCD, độ phân giải StandardTVL, độ nhạy sáng 0.4 lux (IR ON), hồng ngoại cự li trên 15m, ống kính cố định 3.6mm, góc quan sát 92.6°.

  Tìm hiểu thêm
 8. Camera giám sát Avtech KPC138 zEltp - 520 TVL (hồng ngoại)

  1.265.000 ₫

  Camera giám sát màu hồng ngoại, 1/3 H.R Color CCD, Độ phân giải 520 TVL, Độ nhạy sáng 0.4 lux (IR ON), hồng ngoại cự li trên 15m, ống kính cố định 3.6mm, góc quan sát 92.6°.

  Tìm hiểu thêm
 9. Camera giám sát Avtech KPC136 zDltp - StandardTVL (hồng ngoại)

  943.000 ₫

  Camera giám sát màu hồng ngoại, 1/3 H.R Color CCD, độ phân giải 520 TVL, độ nhạy sáng 0.4 lux (IR ON), hồng ngoại cự li trên 15m, ống kính cố định 3.6mm, góc quan sát 92.6°.

  Tìm hiểu thêm
 10. Camera giám sát Avtech KPC136 zEltp - 520 TVL (hồng ngoại)

  1.196.000 ₫

  Camera giám sát màu hồng ngoại, 1/3 H.R Color CCD, Độ phân giải 520 TVL, Độ nhạy sáng 0.6 lux (IR ON), hồng ngoại cự li trên 15m, ống kính cố định 3.6mm, góc quan sát 92.6°.

  Tìm hiểu thêm
 11. Camera giám sát Avtech KPC143 zEp(Lens 3.6mm) - 520 TVL (Dome hồng ngoại)

  1.127.000 ₫

  Camera giám sát màu hồng ngoại, 1/3 H.R Color CCD, Độ phân giải 540 TVL, Độ nhạy sáng 0.3 lux (IR ON), hồng ngoại cự li trên 15m, ống kính cố định 3.6mm, góc quan sát 92.6°

  Tìm hiểu thêm
 12. Camera giám sát Avtech KPC143 zEp(Lens 6.0mm) - 520 TVL (Dome hồng ngoại)

  1.104.000 ₫
  Camera giám sát màu hồng ngoại, 1/3 H.R Color CCD, Độ phân giải 540 TVL, Độ nhạy sáng 0.3 lux (IR ON), hồng ngoại cự li trên 15m, ống kính cố định 6mm, góc quan sát 54°. Tìm hiểu thêm
 13. Camera giám sát Avtech KPC133 zAdp - Standard TVL (Dome hồng ngoại)

  828.000 ₫
  Camera giám sát màu hồng ngoại, 1/3 H.R Color CCD, Độ phân giải Standard TVL, Độ nhạy sáng 0.4 lux (IR ON), hồng ngoại cự li trên 10m, ống kính cố định 3.6mm, góc quan sát 92.6° Tìm hiểu thêm
 14. Camera giám sát Avtech KPC133 zDp - Standard TVL (Dome hồng ngoại)

  874.000 ₫
  Camera giám sát màu hồng ngoại, 1/3 H.R Color CCD, Độ phân giải Standard TVL, Độ nhạy sáng 0.4 lux (IR ON), hồng ngoại cự li trên 15m, ống kính cố định 3.6mm, góc quan sát 92.6° Tìm hiểu thêm
 15. Camera giám sát Avtech KPC133 zEp - 520 TVL (Dome hồng ngoại)

  1.046.500 ₫
  Camera giám sát màu hồng ngoại, 1/3 H.R Color CCD, Độ phân giải 540 TVL, Độ nhạy sáng 0.6 lux (IR ON), hồng ngoại cự li trên 15m, ống kính cố định 6mm, góc quan sát 92.6° Tìm hiểu thêm
Xem như là Danh sách Dạng lưới

15 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang