Camera giám sát Avtech

800.000 

Camera giám sát màu hồng ngoại, 1/3 H.R Color CCD Sony Effio DSP, độ phân…

800.000 

Camera giám sát màu hồng ngoại, 1/3 H.R Color CCD, độ phân giải StandardTVL, độ…

750.000 

Camera giám sát màu hồng ngoại, 1/3 H.R Color CCD, độ phân giải StandardTVL, độ…

660.000 

Camera giám sát màu hồng ngoại, 1/3 H.R Color CCD, độ phân giải StandardTVL, độ…

510.000 

Camera giám sát màu hồng ngoại, 1/3 H.R Color CCD, độ phân giải StandardTVL, độ…

600.000 

Camera giám sát màu hồng ngoại, 1/3 H.R Color CCD, độ phân giải StandardTVL, độ…

430.000 

Camera giám sát màu hồng ngoại, 1/3 H.R Color CCD, độ phân giải StandardTVL, độ…

550.000 

Camera giám sát màu hồng ngoại, 1/3 H.R Color CCD, Độ phân giải 520 TVL,…

410.000 

Camera giám sát màu hồng ngoại, 1/3 H.R Color CCD, độ phân giải 520 TVL,…

520.000 

Camera giám sát màu hồng ngoại, 1/3 H.R Color CCD, Độ phân giải 520 TVL,…

490.000 

Camera giám sát màu hồng ngoại, 1/3 H.R Color CCD, Độ phân giải 540 TVL,…

480.000 

Camera giám sát màu hồng ngoại, 1/3 H.R Color CCD, Độ phân giải 540 TVL,…

360.000 

Camera giám sát màu hồng ngoại, 1/3 H.R Color CCD, Độ phân giải Standard TVL,…

380.000 

Camera giám sát màu hồng ngoại, 1/3 H.R Color CCD, Độ phân giải Standard TVL,…

455.000 

Camera giám sát màu hồng ngoại, 1/3 H.R Color CCD, Độ phân giải 540 TVL,…