510.000 

Camera giám sát màu hồng ngoại, 1/3 H.R Color CCD, độ phân giải StandardTVL, độ…

600.000 

Camera giám sát màu hồng ngoại, 1/3 H.R Color CCD, độ phân giải StandardTVL, độ…

430.000 

Camera giám sát màu hồng ngoại, 1/3 H.R Color CCD, độ phân giải StandardTVL, độ…

550.000 

Camera giám sát màu hồng ngoại, 1/3 H.R Color CCD, Độ phân giải 520 TVL,…

410.000 

Camera giám sát màu hồng ngoại, 1/3 H.R Color CCD, độ phân giải 520 TVL,…

520.000 

Camera giám sát màu hồng ngoại, 1/3 H.R Color CCD, Độ phân giải 520 TVL,…

490.000 

Camera giám sát màu hồng ngoại, 1/3 H.R Color CCD, Độ phân giải 540 TVL,…

480.000 

Camera giám sát màu hồng ngoại, 1/3 H.R Color CCD, Độ phân giải 540 TVL,…

360.000 

Camera giám sát màu hồng ngoại, 1/3 H.R Color CCD, Độ phân giải Standard TVL,…

380.000 

Camera giám sát màu hồng ngoại, 1/3 H.R Color CCD, Độ phân giải Standard TVL,…

455.000 

Camera giám sát màu hồng ngoại, 1/3 H.R Color CCD, Độ phân giải 540 TVL,…

2.830.000 

Camera ip vivotek 7131 - Xem qua mạng 2G/3G qua di động. Hỗ trợ chức…

2.250.000 

Camera ip vivotek 8132 - Xem qua mạng 2G/3G qua di động. Hỗ trợ cắm…

Liên hệ

Camera ip vivotek 7137 - Xem qua mạng 2G/3G qua di động. Kết nối không…

Liên hệ

Camera ip vivotek 7134 - Xem qua mạng 2G/3G qua di động. Kết nối không…

2.340.000 

Camera ip vivotek 7133 - Xem qua mạng 2G/3G qua di động. Hỗ trợ 2…

1.900.000 

Camera ip vivotek 7135 - Xem qua mạng 2G/3G qua di động. Chế độ nén…

1.650.000 

Bảng cấp nguồn và UPS cho 4 camera và đầu ghi hình, đầu vào 220V…