1.650.000 

Bảng cấp nguồn và UPS cho 16 camera, đầu vào 220V đầu ra (12-19)V DC,…

1.650.000 

Bảng cấp nguồn 16 camera, đầu vào 220V đầu ra (12-14)V DC, bộ này thay…

1.650.000 

Bảng cấp nguồn 4 camera, đầu vào 220V đầu ra (12-14)V DC, bộ này thay…

Liên hệ

Đầu ghi hình 16 kênh JDR93016, chuẩn nén hình H264, hỗ trợ đầu ra màn…

Liên hệ

Đầu ghi hình 8 kênh JDR9308, chuẩn nén hình H264, hỗ trợ đầu ra màn…

Liên hệ

Đầu ghi hình 4 kênh JDR9304, chuẩn nén hình H264, hỗ trợ đầu ra màn…