Cáp đồng trục

8.000 

Cáp đồng trục RG11, có gường treo, ngâm dầu, 305 mét 1 cuộn, ngâm dầu.…

7.000 

Cáp đồng trục RG11, không treo, ngâm dầu, 305 mét 1 cuộn, ngâm dầu. Sử…

2.600 

Cáp đồng trục RG6, 2 lớp bạc, lõi hợp kim, 305 mét 1 cuộn, ngâm…

2.400 

Cáp đồng trục RG6, 2 lớp bạc, lõi hợp kim, 305 mét 1 cuộn, Sử…

2.200 

Cáp đồng trục RG6, 1 lớp bạc, lõi hợp kim, 305 mét 1 cuộn, Sử…

2.600 

Cáp đồng trục 5C, lõi đồng, ngâm dầu, 200 mét 1 cuộn, Sử dụng chạy…

2.400 

Cáp đồng trục 5C, lõi đồng, 200 mét 1 cuộn, không dầu

2.200 

Cáp đồng trục 4C-FB, lõi đồng, ngâm dầu, 200 mét 1 cuộn, Sử dụng chạy…

Liên hệ

Cáp đồng trục 4C-FB, lõi hợp kim, ngâm dầu, 200 mét 1 cuộn, Sử dụng…