Cáp kêt nối điện thoại hội nghị Polycom với PC

Mã: calling-kit

Cáp kêt nối điện thoại hội nghị Polycom với PC, gồm 1 đầu 2.5mm kết nối với Polycom và 2 đầu 3.5mm kết nối với PC, Sử dụng cho các điện thoại hội nghị Polycom sound station có mở rộng và không mở rộng, polycom IP5000, IP6000, IP7000 và Duo

350.000  (giá chưa VAT)