Card ghi âm điện thoại phát thông báo Z4508

Mã: Z4508

Card ghi âm điện thoại phát thông báo Z4508, phát thông báo trước khi cuộc gọi được ghi âm, tự động ghi âm cuộc gọi, quản lý thông tin khách hàng gọi đến và gọi đi

Liên hệ (giá chưa VAT)