Card ghi âm điện thoại tansonic 16 line TX2006P312 và TX2006T4P16

Mã: Tansonic 16 line

Card ghi âm điện thoại Tansonic 16 line, ghi âm đồng thời 16 cuộc gọi, tự động ghi âm, hiển thị số và tên khách hàng gọi đến trên nhiều máy tính. Miễn phí phần mềm quản lý tiếng Việt.

Liên hệ (giá chưa VAT)