Card ghi âm điện thoại Tansonic E1 30 kênh

Mã: Tansonic E1

Card ghi âm điện thoại Tansonic E1 – 30 kênh thoại chuẩn E1, ISDN, PRI. Hiển thị và quản lý báo cáo các cuộc gọi đến, gọi đi và gọi nhỡ

Liên hệ (giá chưa VAT)