880.000 

Card ghi âm điện thoại Tansonic 1 line, ghi âm 1 cuộc gọi, tự động…

8.600.000 

Box ghi âm điện thoại 16 cổng Tansonic T5U16. Ghi âm đồng thời 16 số…

3.990.000 

Box ghi âm điện thoại 8 cổng Tansonic T5U8. Ghi âm đồng thời 8 số…

2.900.000 

Box ghi âm điện thoại 4 cổng Tansonic T5U4. Ghi âm đồng thời 4 số…

1.200.000 

Box ghi âm điện thoại Tansonic 2 line T5U2, ghi âm đồng thời 2 cuộc gọi,…

Liên hệ

Card ghi âm điện thoại số, ghi âm mọi điện thoại số trên thị trường…

Liên hệ

Thiết bị ghi âm 32 kênh điện thoại TX3200, không nối PC, tự động ghi…

Liên hệ

Thiết bị ghi âm 24 kênh điện thoại TX2400, không nối PC, tự động ghi…

Liên hệ

Máy ghi âm TX400 ghi âm 4 cuộc gọi đồng thời, Không kết nối máy tính.…

Liên hệ

Thiết bị ghi âm 16 kênh điện thoại TX1600, không nối PC, tự động ghi…

Liên hệ

Thiết bị ghi âm 8 kênh điện thoại TX800, không nối PC, tự động ghi…

46.000.000 

Card ghi âm điện thoại Tansonic 32 line kết nối qua khe PCI máy tính,…

Liên hệ

Card ghi âm điện thoại Tansonic E1 - 30 kênh thoại chuẩn E1, ISDN, PRI.…

Liên hệ

Card ghi âm điện thoại Tansonic 16 line, ghi âm đồng thời 16 cuộc gọi,…

Liên hệ

Card ghi âm điện thoại Tansonic 8 line, ghi âm đồng thời 8 cuộc gọi,…

Liên hệ

Card ghi âm điện thoại Tansonic 4 line, ghi âm đồng thời 4 cuộc gọi,…