Hotline: 1900.6050

Email: Thienan@tongdai.vn

Thiết Bị Ghi Âm Tansonic

Card ghi âm điện thoại Tansonic loại 2 line, 4 line, 8 line, 16 line, E1, card ghi âm có voicemail

  - Miễn phí phần mềm tiếng việt kèm theo

 - Miễn phí phần mềm quản trị dữ liệu khách hàng

 - Quản lý cuộc gọi đi, gọi đến và gọi nhỡ, thống kê báo cáo chi tiết các cuộc gọi

 - Quản lý các file ghi âm linh hoạt từ bất kỳ máy tính nào, thiết lập quản lý file ghi âm tập chung tại máy chủ host

 - Nghe file ghi âm từ máy tính bất kỳ

 - Kết nối miễn phí với phần mềm quản trị khách hàng Vtiger (CRM)

 - Cung cấp SDK (API) cho bên thứ 3 phát triển phần mềm riêng

 - Bảo hành 18 tháng

 

Xem như là Dạng lưới Danh sách

16 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
Xem như là Dạng lưới Danh sách

16 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang