15.800.000 

Thiết bị ghi âm Zibosoft 16 Line, Tự động ghi âm các cuộc gọi đến…

10.800.000 

Thiết bị ghi âm Zibosoft 8 Line, Tự động ghi âm các cuộc gọi đến…

6.800.000 

Thiết bị ghi âm Zibosoft 4 Line, Tự động ghi âm các cuộc gọi đến…

2.500.000 

Thiết bị ghi âm Zibosoft 2 Line, Tự động ghi âm các cuộc gọi đến…