Liên hệ

Card ghi âm điện thoại số, ghi âm mọi điện thoại số trên thị trường…

Liên hệ

Thiết bị ghi âm 32 kênh điện thoại TX3200, không nối PC, tự động ghi…

Liên hệ

Thiết bị ghi âm 24 kênh điện thoại TX2400, không nối PC, tự động ghi…

Liên hệ

Card ghi âm điện thoại phát thông báo Z4516, phát thông báo trước khi cuộc…

Liên hệ

Card ghi âm điện thoại phát thông báo Z4508, phát thông báo trước khi cuộc…

Liên hệ

Card ghi âm điện thoại phát thông báo Z4504, phát thông báo trước khi cuộc…

16.900.000 

Card ghi âm điện thoại số Panasonic D5016, ghi âm cho các máy điện thoại…

11.900.000 

Card ghi âm điện thoại số Panasonic D5008, ghi âm cho các máy điện thoại…

9.900.000 

Card ghi âm điện thoại số Panasonic D5004, ghi âm cho các máy điện thoại…

Liên hệ

Thiết bị ghi âm 16 kênh điện thoại TX1600, không nối PC, tự động ghi…

Liên hệ

Thiết bị ghi âm 8 kênh điện thoại TX800, không nối PC, tự động ghi…

15.800.000 

Thiết bị ghi âm Zibosoft 16 Line, Tự động ghi âm các cuộc gọi đến…

10.800.000 

Thiết bị ghi âm Zibosoft 8 Line, Tự động ghi âm các cuộc gọi đến…

6.800.000 

Thiết bị ghi âm Zibosoft 4 Line, Tự động ghi âm các cuộc gọi đến…

46.000.000 

Card ghi âm điện thoại Tansonic 32 line kết nối qua khe PCI máy tính,…

Liên hệ

Card ghi âm điện thoại Tansonic E1 - 30 kênh thoại chuẩn E1, ISDN, PRI.…

Liên hệ

Card ghi âm điện thoại Tansonic 16 line, ghi âm đồng thời 16 cuộc gọi,…

Liên hệ

Card ghi âm điện thoại Tansonic 8 line, ghi âm đồng thời 8 cuộc gọi,…