Liên hệ

Card ghi âm điện thoại Tansonic 4 line, ghi âm đồng thời 4 cuộc gọi,…