880.000 

Card ghi âm điện thoại Tansonic 1 line, ghi âm 1 cuộc gọi, tự động…

4.900.000 

Phần mềm quản lý thông tin khách hàng T5U2C. Kết nối quản lý từ 2-16…

8.600.000 

Box ghi âm điện thoại 16 cổng Tansonic T5U16. Ghi âm đồng thời 16 số…

3.990.000 

Box ghi âm điện thoại 8 cổng Tansonic T5U8. Ghi âm đồng thời 8 số…

2.900.000 

Box ghi âm điện thoại 4 cổng Tansonic T5U4. Ghi âm đồng thời 4 số…

1.200.000 

Box ghi âm điện thoại Tansonic 2 line T5U2, ghi âm đồng thời 2 cuộc gọi,…

2.130.000 

Card ghi âm điện thoại Tansonic 2 line có voicemail, ghi âm đồng thời 2…