Liên hệ

Gateway E1 GXW4504 - 120 kênh thoại, hỗ trợ PRI, SS7, MFC R2. 2 cổng…

43.500.000 

Gateway E1 GXW4502 - 60 kênh thoại, hỗ trợ PRI, SS7, MFC R2. 2 cổng…

23.125.000 

Gateway E1 GXW4501 - 30 kênh thoại, hỗ trợ PRI, SS7, MFC R2. 2 cổng…

4.990.000 

Thiết bị ATA 8 cổng HT818, 8 cổng ra Analog (FXS), 1 Wan/1 Lan gigabit,…

3.000.000 

Thiết bị ATA 4 cổng analog HT814. 2 cổng mạng. Ra 4 cổng máy lẻ…

1.750.000 

Thiết bị ATA 2 cổng analog HT812. 2 cổng mạng. Ra 2 cổng máy lẻ…

1.500.000 

Thiết bị ATA 2 cổng analog HT802. Cung cấp ra 2 cổng máy lẻ Analog.…

12.375.000 

Card gateway 16 máy lẻ analog GXW4416, Sử dụng cho các tổng đài IP SIP…

23.000.000 

Card gateway 32 máy lẻ analog GXW4432, Sử dụng cho các tổng đài IP SIP…

18.250.000 

Card gateway 24 máy lẻ analog GXW4424, Sử dụng cho các tổng đài IP SIP…

30.625.000 

Card gateway 48 máy lẻ analog GXW4448, Sử dụng cho các tổng đài IP SIP…

88.000.000 

Gateway giao tiếp E1 chuẩn ISDN (PRI30) - SMG2120S, 2 luồng E1 - 120 kênh…

39.500.000 

Gateway giao tiếp E1 chuẩn ISDN (PRI30) - SMG2060S, 2 luồng E1 - 60 kênh…

24.500.000 

Gateway giao tiếp E1 chuẩn ISDN (PRI30) - SMG2030S, 30 kênh thoại đồng thời. Chuẩn…

65.000.000 

Thiết bị cắm SIM SMG4032 - 32 SIM. Kết nối với tổng đài IP Asterisk,…

28.500.000 

Thiết bị cắm SIM SMG4016 - 16 SIM. Kết nối với tổng đài IP Asterisk,…

18.500.000 

Thiết bị cắm SIM SMG4008 - 8 SIM. Kết nối với tổng đài IP Asterisk,…

10.500.000 

Gateway 8 đường bưu điện (8 cổng FXO), Dùng cho các dòng tổng đài IP…