Hotline: 1900.6050

Email: Thienan@tongdai.vn

Card tổng đài IP

Cung cấp các loại card sử dụng cho tổng đài VoIP:

- Loại khe cắm giao tiếp PCI, PCIe, RJ45

- Loại kết nối đường bưu điện PSTN - Analog, E1, ISDN (PRI)..

- Sử dụng cho tất cả các dòng tổng đài điện thoại IP chuẩn SIP: Asterisk, Freepbx, Elastix, Trixbox, Siemens, Acatel, Panasonic...

- Đầy đủ driver, hướng dẫn cài đặt từng bước.

-> Điện thoại IP sử dụng với các tổng đài IP

-> Điện thoại IP Video

Xem như là Dạng lưới Danh sách

Sản phẩm 61-68 of 68

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
Trang
Xem như là Dạng lưới Danh sách

Sản phẩm 61-68 of 68

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
Trang