Card mở rộng 3 đường vào và ra 16 máy lẻ tổng đài LG

Mã: LG16

Card mở rộng 3 đường vào bưu điện ra 16 máy lẻ tổng đài LG LDK1248

Liên hệ (giá chưa VAT)