Card mở rộng 3 đường vào bưu điện ra 8 máy lẻ tổng đài LG

Mã: LG308

Card mở rộng 3 đường vào bưu điện ra 8 máy lẻ tổng đài LG LDK1248

Liên hệ (giá chưa VAT)