Card mở rộng 8 máy lẻ tổng đài LG

Mã: LG8

Card mở rộng 8 máy lẻ tổng đài LG LDK1248

Liên hệ (giá chưa VAT)