8.900.000 

Card mở rộng 16 máy lẻ thường, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA600, KX-TDE600

12.000.000 

KX-TDA6381: Sản phẩm thay thế cho KX-TDA 6181 (không kết nối được với TDA0193) -…

7.000.000 

KX-TDA6111 - Card kết nối khung phụ tổng đài panasonic, dùng cho tổng đài panasonic…

10.700.000 

KX-TDA6110 - Card kết nối khung chính tổng đài panasonic, dùng cho tổng đài panasonic…

29.500.000 

Card IP trung kế (IP trunk) 16 kênh thoại VoIP, dùng cho tổng đài panasonic…

23.500.000 

Card IP trung kế (IP trunk) kênh thoại VoIP, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100,…

16.500.000 

Card IP extension 16 kênh thoại, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100, tổng đài điện…

8.900.000 

Card trung kế ISDN với 30 kênh thoại, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100, tổng…

12.900.000 

Card trung kế E1 với 30 kênh thoại, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100, tổng…

9.900.000 

Card trung kế 8 kênh, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100, tổng đài điện thoại…

11.200.000 

Card mở rộng 24 máy lẻ thường, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA600, KX-TDE600

12.000.000 

KX-TDA6181 - Card mở rộng 16 đường vào bưu điện, dùng cho tổng đài panasonic…

6.900.000 

KX-TDA0194 - Card trả lời tự động 4 kênh lời chào và voicemail với 2x250…

6.000.000 

KX-TDA0192 - Card trả lời tự động 2 kênh lời chào và voicemail với 125…

Liên hệ

Tổng đài N824-8-24. Dung lượng 8 đường vào 24 máy lẻ analog. Mở rộng tối…

23.735.000 

Trạm thu phát sóng không dây 8 kênh Panasonic KX-TDA0158, giao tiếp với 8 cổng…

3.100.000 

Card KX-TE82483 - Card mở rộng 3 đường vào bưu điện và ra 8 máy…

2.970.000 

Card mở rộng 8 máy lẻ KX-TE82474 dùng cho tổng đài KX-TES824, nâng dung lượng…