Hiển thị tất cả 18 kết quả

|

Liên hệ

TLANI4 – Card mở rộng 4 trung kế vào bưu điện cho tổng đài siemens hipath 3550

Liên hệ

TLANI8 – Card mở rộng 8 trung kế vào bưu điện cho tổng đài siemens hipath 3550

Liên hệ

SLAD16 – Card mở rộng 16 máy lẻ cho tổng đài siemens hipath 3550

Liên hệ

SLAD8 – Card mở rộng 8 máy lẻ cho tổng đài siemens hipath 3550

Liên hệ

SLU8 – Card mở rộng 8 máy lẻ số cho tổng đài siemens hipath 3550

Liên hệ

LUNA2 – Card nguồn cho tổng đài siemens hipath 3800

Liên hệ

SLA24 – Card mở rộng 24 máy lẻ cho tổng đài siemens hipath 3550

Liên hệ

TMANI8 – Card mở rộng 8 trung kế có hiển thị số dùng cho tổng đài siemens hipath 3800

Liên hệ

SLMAE200 – Card mở rộng 24 máy lẻ cho tổng đài siemens hipath 3800, có hỗ trợ hiển thị số gọi đến

Liên hệ

SLMA24 – Card mở rộng 24 máy lẻ cho tổng đài siemens hipath 3800, có hỗ trợ hiển thị số gọi đến

Liên hệ

SLMO8 – Card mở rộng 8 máy lẻ số dùng cho tổng đài siemens hipath 3800, có hỗ trợ hiển thị số gọi đến

Liên hệ

SLMO2 – Card mở rộng 24 máy lẻ số dùng cho tổng đài siemens hipath 3800, có hỗ trợ hiển thị số gọi đến

1.580.000 

Card mở rộng 8 đường vào bưu điện EB800, Dùng cho dòng tổng đài điện thoại nội bộ Siemens Hipath 1150 và Hipath 1190

2.200.000 

Card mở rộng 2 đường vào bưu điện ra 10 máy lẻ, dùng cho tổng đài nội bộ Siemens Hipath 1150 và Hipath 1190

1.900.000 

Card mở rộng 2 đường vào bưu điện ra 6 máy lẻ, dùng cho tổng đài nội bộ Siemens Hipath 1150 và Hipath 1190

2.200.000 

Card mở rộng 6 máy lẻ, dùng cho tổng đài nội bộ Siemens Hipath 1150 và Hipath 1190

950.000 

Card mở rộng 4 đường vào bưu điện, dùng cho tổng đài nội bộ Siemens Hipath 1150 và Hipath 1190

1.800.000 

Card mở rộng 2 đường vào bưu điện ra 4 máy lẻ, dùng cho tổng đài nội bộ Siemens Hipath 1120.

Bạn chưa xem bất cứ sản phẩm nào.

Contact Me on Zalo