Hotline: 1900.6050

Email: Thienan@tongdai.vn

Card trả lời tự động

Card trả lời tự động, dùng phát lời thông báo khi khách hàng gọi vào, cho phép khách hàng bấm trực tiếp số máy lẻ của người cần gặp. - Card trả lời tự động Panasonic. - Card trả lời tự động Siemens. - Card trả lời tự động LG. - Card trả lời tự động dùng cho mọi loại tổng đài. - Card voicemail cho phép khách hàng để lại lời nhắn...
Xem như là Dạng lưới Danh sách

13 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
Xem như là Dạng lưới Danh sách

13 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang