Card disa trả lời tự động 4 kênh tổng đài LG LDK1248

Mã: LGDISA

Card disa trả lời tự động 4 kênh với 10 mức truy cập và độ dài là 10 phút

Liên hệ (giá chưa VAT)