I. Thời gian bảo hành.

  1. Bảo hành 2 năm (24 tháng) đối với:

– Điện thoại hội nghị Meeteasy

– Tổng đài IP Grandstream, Tổng đài IP Asterisk

  2. Bảo hành 18 tháng đối với:

– Card ghi âm điện thoại TANSONIC

  3. Bảo hành 15 tháng đối với:

– Tổng đài Panasonic

– Tổng đài LG

– Máy fax Panasonic

– Tổng đài trung quốc dòng CS208, CS308, CS416, CP832 và CP1696

  4. Bảo hành 5 tháng đối với

– Tổng đài trung quốc.

 5. Bảo hành 12 tháng.

– Toàn bộ thiết bị còn lại.

II. Phương thức bảo hành.

1. Cách thức bảo hành

– Đối với tổng đài lớn hơn 24 máy lẻ: Bảo hành tại địa chỉ lắp đặt và có thiết bị thay thế cho mượn trong khi bảo hành hoặc sửa chữa

– Và các thiết bị khác bảo hành tại Thiên An Minh (56 Tương Mai – Hai Bà Trưng – Hà Nội)

2. Thời gian chờ bảo hành:

– Đối với: Thiết bị ghi âm Tansonic, Zibosft, Artech, Bộ đàm kenwoodBộ đàm ICOM – Bảo hành 1 đổi 1 trong toàn bộ thời gian bảo hành, khách hàng đến bảo hành nếu có lỗi được đổi mới ngay tại Thiên An.

– Với các sản phẩm khác: Thời gian bảo hành không quá 48 giờ (theo giờ làm việc).

 

Trân trọng! Vui lòng hợp tác,.