Hotline: 1900.6050

Email: Thienan@tongdai.vn

Chọn thuê MCU Cloud hay mua MCU

Để kết nối các điểm hội nghị truyền hình thì sẽ cần thiết bị gọi là MCU -> Thiết bị này làm trung tâm để kết nối các điểm cầu truyền hình lại với nhau,

Việc sử dụng thuê MCU Cloud hay mua 1 MCU cứng đặt tại công ty có nhiều khác biệt như sau để bạn quyết định:

1. Về đường truyền

* Thuê MCU Cloud để kết nối hội nghị truyền hình

- Bạn không quan tâm về đường truyền -> chỉ cần có đường cáp quang internet/3G/4G là thiết lập được cuộc họp ngay

* Mua MCU cứng 

- Bạn cần có nơi đặt MCU hội nghị truyền hình IPTV10

- Đường cáp quang có ip tĩnh

- Băng thông đường cáp quang = tổng băng thông các điểm cầu bạn cần kết nối về

Ví dụ: Bạn có 50 điểm cầu truyền hình cần kết nối về, mỗi điểm cầu băng thông = 3Mbps như vậy bạn cần đường cáp quang băng thông là 150Mbps để kết nối

2. Về giá thành

* Thuê MCU Cloud

* Mua MCU cứng

3. Thực tế triển khai