Hotline: 1900.6050

Email: Thienan@tongdai.vn

Chuông cửa cho nhà cao tầng

Grandstream cung cấp giải pháp kiểm soát ra vào 2 lớp

a/ Lớp kiểm soát ra vào cửa trung tâm

- Tất cả các khách hàng đến căn hộ đều phải thông qua kiểm soát cửa của tòa nhà

- Khách hàng có thể bấm trực tiếp số phòng trên các căn hộ, nếu chủ căn hộ có nhà đồng ý mở cửa thì khách hàng mới vào được

b/ Lớp kiểm soát ra vào tại mỗi căn hộ

- Lớp kiểm soát này để thực hiện kiểm soát tất cả mọi người khi ra vào căn hộ

Thiết bị video doorphone cho tòa nhà cao tầng

Xem như là Dạng lưới Danh sách

12 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
Xem như là Dạng lưới Danh sách

12 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang