Chuông cửa cho biệt thự

Liên hệ

Điện thoại IP WiFI WP822. Kết nối sử dụng qua Wifi. Roaming tự động, Tích…

4.450.000 

Điện thoại IP WiFI WP820. Kết nối sử dụng qua Wifi. Roaming tự động, Tích…

10.900.000 

Thiết bị chuông cửa có hình GDS3705, dùng cho các căn hộ trung cư cao…

Liên hệ

Thiết bị chuông cửa có hình GDS3700, dùng cho các căn hộ trung cư cao…

Liên hệ

Chuông cửa có hình GDS3710. Kết nối hệ thống thoại IP, Tổng đài IP. Kết…

Liên hệ

Điện thoại IP GXP2135 với 4 tài khoản, màn hình mầu 2.8", Hiển thị số…

Liên hệ

Điện thoại IP GXP2170 với 6 tài khoản, màn hình mầu, Hiển thị số gọi…

2.390.000 

Điện thoại IP GXP2130 với 3 tài khoản, màn hình mầu, Hiển thị số gọi…

3.150.000 

Điện thoại IP GXP2160 với 4 tài khoản, màn hình mầu, 24 phím trạng thái,…

2.560.000 

Điện thoại IP GXP2140 với 4 tài khoản, màn hình mầu, Hiển thị số gọi…

Liên hệ

Màn hình chuông cửa có hình GSC3570, màn hình mầu cảm ứng 7", Hỗ trợ…