5.500.000 

Đầu ghi hình camera IP 24 kênh kết nối ghi hình đồng thời 24 camera…

Liên hệ

Đầu ghi hình ip 4 kênh SN7104, ghi hình 4 camera IP đồng thời, cho…

6.500.000 

Bộ chuyển đổi Camera Analog sang IP - GXV350X, Hỗ trợ cổng kết nối Loa…

4.800.000 

Bộ chuyển đổi Camera Analog sang IP - GXV3500, Hỗ trợ cổng kết nối Loa…

Liên hệ

Đầu ghi hình Camera IP NVR8032, Ghi hình 32 Camera IP 1.3 MegaPixel hoặc 32…

Hết hàng
Liên hệ

Bộ chuyển đổi tín hiệu 16 kênh video và nguồn trên 1 đôi dây điện…

Hết hàng
Liên hệ

Bộ chuyển đổi tín hiệu 8 kênh video và nguồn trên 1 đôi dây điện…

Liên hệ

Bộ chuyển đổi tín hiệu 4 kênh video và nguồn trên 1 đôi dây điện…

1.740.000 

Đầu ghi hình 8 kênh Samtech STD-1708, chuẩn nén hình H264, hỗ trợ đầu ra…

Liên hệ

Đầu ghi hình 20 kênh Sony NSR-1050, chuẩn nén hình MPEG4 hoặc JPEG, hỗ trợ 16 camera…

Liên hệ

Đầu ghi hình 32 kênh Sony NSR-1100, chuẩn nén hình MPEG4 hoặc JPEG, hỗ trợ 16 camera…

Liên hệ

Đầu ghi hình 20 kênh Sony NSR-1050, chuẩn nén hình MPEG4 hoặc JPEG, hỗ trợ 16 camera…

Liên hệ

Đầu ghi hình 4 kênh Avtech AVC744 z, chuẩn nén hình H264, hỗ trợ đầu…

2.180.000 

Đầu ghi hình 4 kênh Avtech AVC744 z, chuẩn nén hình H264, hỗ trợ đầu…

1.260.000 

Đầu ghi hình 4 kênh Avtech KPD674 zB, chuẩn nén hình H264, hỗ trợ đầu…

Liên hệ

Đầu ghi hình 16 kênh JDR93016, chuẩn nén hình H264, hỗ trợ đầu ra màn…

Liên hệ

Đầu ghi hình 8 kênh JDR9308, chuẩn nén hình H264, hỗ trợ đầu ra màn…

Liên hệ

Đầu ghi hình 4 kênh JDR9304, chuẩn nén hình H264, hỗ trợ đầu ra màn…