Hotline: 1900.6050

Email: Thienan@tongdai.vn

Demo Hội Nghị Truyền Hình

Demo test thử hệ thống hội nghị truyền hình hàng ngàn điểm Grandstream

I. Thiết lập hội nghị truyền hình qua web trực tiếp

*Bước 1: Đăng nhập hệ thống

Đăng nhập vào link sau https://203.128.245.82/login với user/pass = demo@tongdai.vn/demo@tongdai.vn

* Bước 2: Thiết lập Cuộc họp, chú ý đánh email của người cần mời test họp

- Bấm vào "Meeting" -> bấm nút "Meet Now +" -> bấm tiếp nút Meet Now để thiết lập cuộc họp

* Bước 3 - Mời thêm người tham gia và điều khiển cuộc họp hội nghị truyền hình

- Bấm vào ô số 3 như hình dưới -> chọn Invite Paticipant để mời thêm các người muốn tham gia họp

1 - Kích hoạt Mic và Camera cho các Bên nhìn thầy mình

2 - Chọn layout hiển thị ngang hàng hay là người nói sẽ hiển thị to

3 - Điều Khiển Phòng họp, có thể mời người khác tham gia họp trực tiếp 

4 - Chuyển sang chế độ vừa họp vừa chát nhóm

5 - Các chế độ điều khiển người tham gia họp

Demo Hội Nghị Truyền Hình 2

II. Kết nối họp hội nghị truyền hình từ Smartphone

Bạn vào google play hoặc apple store tìm phần mềm tên "IPvideotalk" tải về và cài đặt

* Bước 1: Bấm vào nút Menu trên góc trái màn hình -> chọn Server address và điền IP như hình

Hội nghị truyền hình trên di động

* Bước 2: Kết nối vào phòng họp

- ID room phòng họp là người thiết lập lên cuộc họp gửi cho bạn (như hình dưới ID cuộc họp được lấy từ người thiết lập cuộc họp qua web, bấm vào nút setting hình răng cưa -> chọn meeting information sẽ hiển thị ra ID phòng họp)

Hội nghị truyền hình trên di động

* Bước 3: Giao diện hiển thị phòng họp

- Giao diện hiển thị các bên hội nghị (bạn có thể kích hoạt mic để nói và kích hoạt camera để các bên khác nhìn thấy bạn)

- Giao diện các bên tham gia cuộc họp

- Giao diện chat nhóm nội bộ trong khi họp trực tuyến

Hội nghị truyền hình trên di động

III. Thiết lập cuộc họp hội nghị truyền hình từ GVC3200/ GVC3202/ GVC3210

1. Thiết lập và điều khiển cuộc họp qua GVC3200/GVC3202

2. Thiết lập và điều khiển cuộc họp qua GVC3210