Hotline: 1900.6050

Email: Thienan@tongdai.vn

Demo Hội Nghị Truyền Hình

Demo hệ thống thiết bị hội nghị truyền hình của Grandstream qua Web, Smartphone (Android/IOS), IPad, Window...

Giải pháp hội nghị truyền hình Grandstream

1/ Đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản miễn phí

Mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký miễn phí nếu bạn là người dùng mới lần đầu sử dụng

Demo hội nghị truyền hình - Ảnh 1


2/ Demo phần mềm hội nghị tryền hình trực tiếp trên Web

Sau khi đăng nhập như ở mục 1/ chúng ta có thể demo ngay trực tiếp

a/ Chế độ tạo cuộc họp trực tiếp lên tới 50 điểm cầu truyền hình

- Bấm vào "Meeting" -> bấm nút "Meet Now +" -> bấm tiếp nút Meet Now để thiết lập cuộc họp

b/ Các tương tác điều khiển thị cuộc họp đang diễn ra

1 - Kích hoạt Mic và Camera cho các Bên nhìn thầy mình

2 - Chọn layout hiển thị ngang hàng hay là người nói sẽ hiển thị to

3 - Điều Khiển Phòng họp, có thể mời người khác tham gia họp trực tiếp 

4 - Chuyển sang chế độ vừa họp vừa chát nhóm

5 - Các chế độ điều khiển người tham gia họp

Demo Hội Nghị Truyền Hình 2


3/ Demo phần mềm hội nghị truyền hình trên Smartphone

Bạn vào google play hoặc apple store tìm phần mềm tên "IPVideoTalk" để tải về hoặc bấm vào biểu tượng bên dưới để tải về

Phần mềm hội nghị truyền hình

Mời bạn xem qua hướng dẫn video về cài đặt và sử dụng phần mềm họp trực tuyến trên di động của Grandstream

Phần mềm hội nghị truyền hình trên smartphone cho phép:

- Đăng nhập join các điểm cầu cũng như thiết lập điều khiển buổi hội nghị truyền hình

- Chia sẻ trình chiếu sản phẩm, chia sẻ file

- Chat nhóm hoặc chát riêng lẻ từng điểm cầu

Sau khi tải về cài đặt và chạy

- Nếu bạn join vào phòng họp người khác thiết lập bấm nút Join Meeting 

- Nếu bạn đăng nhập vào như 1 chủ nhóm họp -> bấm vào Sign In (tài khoản tạo ở mục 1)


Demo hội nghị truyền hình - Ảnh 2

Đăng nhập vào bên trong cũng tương tự như bản Web

- Thiết lập cuộc họp trực tiếp

- Lên lịch cuộc họp theo giờ định sẵn hoặc đào tạo trực tuyến

- Join vào phòng họp đang diễn ra

Demo hội nghị truyền hình - Ảnh 3

3/ Demo Thiết bị hội nghị truyền hình Grandstream GVC3212, GVC3210, GVC3202, GVC3200

Video hướng dẫn chi tiết các bước đăng ký và sử dụng