Điện thoại lập trình

2.500.000 

Bàn giám sát trạng thái 64 máy lẻ. Hiển thị trạng thái bận rỗi các…

3.500.000 

Bàn lập trình số tổng đài Panasonic KX-DT346, màn hình hiển thị 6 dòng, dùng…

3.500.000 

Bàn lập trình số tổng đài Panasonic KX-DT343 dùng cho các tổng đài panasonic với…

2.500.000 

Bàn lập trình số tổng đài Panasonic KX-DT333 dùng cho các tổng đài panasonic với…

3.500.000 

Bàn lập trình số Panasonic dùng cho các tổng đài panasonic với 24 phím đèn…

990.000 

Bàn lập trình panasonic dùng cho các tổng đài panasonic với 12 phím đèn báo…