Hotline: 1900.6050

Email: Thienan@tongdai.vn

Điện thoại lập trình

Các loại điện thoại lập trình tổng đài panasonic:

 - KX-T7730: Dùng cho tổng đài KX-TES824

 - KX-T7630, KX-T7633, KX-T7636, KX-DT333, KX-DT343: Dùng cho tổng đài số KX-TDA100/200/600 và KX-TDE100/200/600

 - KXDT390: Bàn giám sát cuộc gọi (hiển thị trạng thái các máy lẻ)

>> Video hướng dẫn cài đặt lập trình tổng đài Panasonic, hỏi đáp về tổng đài Panasonic

Xem như là Dạng lưới Danh sách

6 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
Xem như là Dạng lưới Danh sách

6 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang